ENERN a Conseq zakládají ORBIT Capital SICAV

ORBIT Capital SICAV

V ČR vzniká pod taktovkou investiční skupiny ENERN a investiční společnosti Conseq unikátní fond kvalifikovaných investorů. Conseq Venture Debt, který je podfondem ORBIT Capital SICAV, umožní investorům participovat na dynamicky se rozvíjejícím segmentu mladých technologických firem. Nejúspěšnějším startupům (takzvaným scale-ups) v regionu střední a východní Evropy nabídne úvěrové financování v rozhodující etapě jejich vývoje, kdy se po rychlém růstu blíží k ziskovosti. Fond cílí na částku 1 až 2,5 miliardy korun a reaguje na růst technologických startupů v posledních osmi letech.

Právě mladé firmy dospějí v určitém okamžiku do stavu, kdy jsou sice již úspěšné, ale potřebuji kapitál k další expanzi. Zakladatelé ani investoři již nehledají další akcionáře, protože nechtějí ředit své podíly, a zároveň banky ještě nejsou připraveny investovat do firem s často negativní EBITDA. Právě zde vzniká prostor pro Conseq Venture Debt, který mladým firmám poskytne dluhové financování a pomůže jim urazit pomyslnou poslední míli k provoznímu zisku.

Z pohledu investora Conseq Venture Debt nabízí atraktivní příležitost těm investorům, kteří přímé investice do startupů, byť už ne v prvotní fázi jejich životního cyklu, hodnotí stále jako příliš rizikové. Conseq Venture Debt snižuje míru rizika tím, že poskytuje dluhové financování, které je zajištěné aktivy. Fondová struktura navíc umožňuje investorům diverzifikovat riziko mezi více společností. Vedle úrokového výnosu bude výkonnost Conseq Venture Debt profitovat také z růstu hodnoty financovaných firem a nabídne tak unikátní poměr mezi dosaženým výnosem a podstoupeným rizikem.

ORBIT Capital vzniká jako joint venture, kde si partneři rozdělili podíl i role rovným dílem. Zakladatelé hodlají pro úspěch podfondu Conseq Venture Debt využít dlouholeté zkušenosti nasbírané v oblasti investic. Conseq je uznávaným nezávislým investičním manažerem s 25letou historií. Vedle správy institucionálních portfolií již 19 let obhospodařuje a administruje investiční fondy a poskytuje další služby drobným i institucionálním investorům. Conseq získal důvěru více než 500 tisíc klientů a v současné době obhospodařuje aktiva ve výši téměř 70 mld. korun. ENERN vedle toho disponuje desetiletou zkušeností ve venture kapitálovém investování a za tuto dobu se zařadil po bok nejvýznamnějších evropských fondů. Většinu investic má dnes ENERN v regionu CEE, i když svou působnost rozšiřuje také v dalších částech Evropy. V České republice ENERN pomohl úspěšně postavit a prodat portály Slevomat a DameJidlo. Dnes je v ČR ENERN významným investorem v projektech Rohlík Tomáše Čupra, Twisto Michala Šmídy, Roihunter Karla Tlusťáka nebo Footshop Petera Hajdučeka.

Fond by měl první investice realizovat již v letošním roce. Vznik Conseq Venture Debt posvětila ČNB 2. září letošního roku. Fond bude založen na dobu 8-10 let, přičemž nabírat investory bude nejdéle první dva roky. Minimální investice činí 1 milion korun a jeho nákup je možné kombinovat s jakýmkoli jiným fondem kvalifikovaných investorů obhospodařovaným a administrovaným v rámci skupiny Conseq – pak je možná investice již od 100 tisíc korun.

Zakladatelé předpokládají pravidelnou výplatu dividend ve výši okolo 5–6 % p. a., přičemž celkové zhodnocení za celou dobu života podfondu by se mělo pohybovat okolo 10 % p. a.

Napsat komentář