Elektrowin za 17 let shromáždil 571.000 tun elektroodpadu

elektroodpad

Společnost Elektrowin vybrala v loňském roce 54.850 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což bylo zatím nejvíc za její sedmnáctiletou existenci. Oproti roku 2021 byl objem vybraného elektroodpadu o tři procenta vyšší. Od svého vzniku Elektrowin shromáždil a předal k recyklaci celkem 571.000 tun starého elektra, což představuje zhruba 32 milionů kusů elektrozařízení. Váha vybraného elektra odpovídá hmotnosti 78 Eiffelových věží nebo 3263 Petřínských rozhleden či 1483 souprav pendolina.

Největší podíl na celkovém sběru měly velké spotřebiče, jako jsou lednice, pračky, myčky, bojlery nebo sporáky, za nimi následovalo velké množství malých spotřebičů.

Koncem minulého roku Elektrowin předal k recyklaci už pětimilionovou lednici. „Pokud bychom všechny tyto lednice postavili za sebe, řada by byla dlouhá 3000 km, což zhruba odpovídá vzdálenosti z Prahy na North Cape – nejsevernější bod Norska,“ uvedla společnost.

Vysloužilé spotřebiče, které lidé odnášejí na sběrná místa, míří k recyklaci. Materiál z nich se tak může znovu využít, čímž se ušetří materiál získávaný těžbou nerostných surovin. Jde zejména o železo, měď a hliník, v malém množství i o cenné kovy, jako jsou zlato, stříbro nebo palladium. Recyklace elektrospotřebičů vede i ke snížení produkce skleníkových plynů. „Pokud přepočítáme hmotnost elektrospotřebičů, které jsme dosud v Elektrowinu vybrali a předali na recyklaci, pak jsme snížili množství emisí oxidu uhličitého o více než sedm a půl milionů tun,“ dodala provozní ředitelka společnosti Tereza Ulverová. Nezanedbatelná je také úspora vody.

Na konci roku Elektrowin obdržel rozhodnutí ministerstva životního prostředí o oprávnění provozovat kolektivní systém pro všechny skupiny odpadních elektrozařízení. Společnost tím podle svých zástupců potvrdila, že splňuje veškeré zákonné požadavky vyplývající z nové legislativy.

Elektrowin zajišťuje kolektivní sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Její síť tvoří víc než 14.000 sběrných míst zhruba na 1600 sběrných dvorech, které doplňují kontejnery na malé spotřebiče v provozovnách. Elektroodpad se sbírá také v obcích pomocí mobilních svozů ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Další sběrná místa vznikají pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení například ve školách či firmách.

Kolektivním sběrem elektroodpadu se v Česku zabývají také společnosti REMA a Asekol.

TZ

Napsat komentář