EK schválila program veřejné podpory pro OSVČ

czech money koruna

Evropská komise svým rozhodnutím vydaným podle dočasného rámce povolila program veřejné podpory v celkovém objemu až 15 miliard korun, která je určena pro osoby samostatně výdělečně činné, jež byly zasaženy důsledky koronavirové pandemie.

Podpora bude poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení a bude mít formu a) částečného snížení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2020, b) prominutí pokut za nezaplacené příspěvky za rok 2019, c) odložení měsíčních plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce březen a duben 2020 až do konce roku 2021. O podporu mohou žádat osoby samostatně výdělečně činné z jakéhokoli sektoru ekonomiky.

Cíle podpůrného opatření je pomoci osobám samostatně výdělečně činným překonat náhlý nedostatek likvidity, k němuž došlo v důsledku koronavirové pandemie. Podpora může být poskytována do 31. prosince 2020.

Napsat komentář