eGOVERNMENT

Využívání datových schránek se za posledních 10 let více než ztrojnásobilo

Češi poslali v minulém roce celkem 112 447 221 datových zpráv. Nejvíce v historii. Bylo to o 13 % více než v roce předchozím. Počet nově zřízených datových schránek dosáhl počtu 112 tisíc, což je téměř dvojnásobek oproti dosavadnímu nejsilnějšímu roku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

ČSOB spustila přihlašování do Portálů státní správy prostřednictvím bankovní identity

ČSOB jako jedna z prvních bank v Česku ukončila testovací provoz bankovní identity a oficiálně službu spustila možností přihlašování do Portálů státní správy. Aktuálně si tak klienti prostřednictvím ČSOB Identity mohou například ověřit platnost svých dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout e-recept nebo založit datovou schránku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Veřejnosti se otevřel nový Mapový portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra s novým rokem spustilo Mapový portál veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v České republice prostřednictvím map a dalších grafických prvků. Informace z portálu mohou občané následně využít i pro snadnější vyřizování jednotlivých agend.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Hlavní město spustilo web, kde lidé mohou seškrtat pražský rozpočet

Poslanecký návrh o daňových změnách podle vedení hlavního města hazarduje s rozpočty měst a obcí do dalších let. Konkrétně Praha v příštím roce přijde asi o 2,5 miliardy korun. Dále město přijde až o 7 miliard korun v návaznosti na pokles ekonomiky.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha schválila studii, která prověří možnosti zavedení autonomní mobility

Usnesení pražských radních je prvním krokem k zavádění autonomní mobility v Praze. Díky technicko-ekonomické studii budou zmapována možná technologická a informační řešení, která cílí na zlepšování efektivity využití stávajících kapacit dopravních cest a postupné nasazování samořiditelných vozů do pražského provozu.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Startuje druhý ročník inovačního maratonu #NakopniPrahu

Cílem Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů, a mohou se rychle zrealizovat. Projekt je inspirován konceptem tzv. hackathonů, kde mladí inovátoři během jednoho až dvou dnů vyvinou aplikaci nebo naleznou inovativním řešení problému.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražský inovační institut zřídí rekvalifikační kurzy pro rozvoj digitálních dovedností

Pražský inovační institut (Pii) plánuje od prvního čtvrtletí příštího roku pořádat vzdělávací kurzy pro veřejnost i podnikatele, které budou rozvíjet digitální dovednosti, podporovat inovace a další kompetence. Kurzy by měly přispět k transformaci pražské ekonomiky a posílit ekonomickou a sociální odolnost vůči mimořádným situacím, mezi něž patří pandemie koronaviru či ekonomická krize.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha otevírá data městských společností

Rada hl. m. Prahy pokynem zadala městským společnostem, ve kterých je hlavní město jediným akcionářem, aby vypracovaly strategie pro zveřejňování informací v podobě otevřených dat. Informace by měly být zveřejňovány dálkově, ve strojově čitelných formátech a bez omezení způsobu a účelu jejich využití.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Dropbox zneužit k útoku skupiny Turla na ministerstvo zahraničních věcí členské země EU
Dropbox zneužit k útoku skupiny Turla na ministerstvo zahraničních věcí členské země EU

Analytici objevili doposud nezdokumentovaný špionážní malware určený k ovládání zařízení a krádeži dokumentů. Program nazvaný Crutch je experty připsán nechvalně známé skupině hackerů Turla. Používal se od roku 2015 až do začátku letošního roku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

BIM: Vzniká otevřený rozpočtový formát

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) se dohodla na spolupráci s dodavateli softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů. Pět ze sedmi nejvýznamnějších hráčů na českém trhu se bude společně podílet na vývoji otevřeného rozpočtového formátu (ORF).

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Web s přehledem odběrových míst získal ocenění

Webová stránka covid.praha.eu vyhrála ve speciální kategorii covid-19 soutěže Společně otevíráme data 2020, kterou pořádá Nadace OSF. Ocenění včera večer online převzal primátor hlavního města Zdeněk Hřib v rámci konference Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brněnská káznice se dočká digitálního zdokumentování

Zachování unikátního kulturního dědictví v bývalé káznici mezi ulicemi Soudní a Cejl spočívající především v digitálním uchování původních nápisů na zdech v celách je cílem projektu obecně prospěšné společnosti POST BELLUM.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Hlavní město získá nástroj pro analýzu výstavby na území městských částí

Rada hl. m. Prahy souhlasila se změnou Statutu hlavního města Prahy, která reaguje na dlouhodobý nedostatek informací o aktuálním procesu v rámci územního a stavebního řízení. Data o těchto řízeních z jednotlivých městských částí budou nově implementována do Datové platformy hl.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha posedmé podpoří osvětový projekt „Kraje pro bezpečný internet“

Projekt „Kraje pro bezpečný internet“, který se uskutečňuje pod záštitou Asociace krajů ČR, zvyšuje informovanost nejen o rizicích internetu, ale i možnostech prevence a pomoci široké veřejnosti. Praha, podobně jako dalších 13 krajů v České republice, poskytne tomuto projektu dotaci ve výši 50 tisíc korun.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Karlín má nové veřejné osvětlení

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) pokračuje v oblasti Karlína v modernizaci veřejného osvětlení (VO). Karlínské náměstí a přilehlé ulice dostaly v průběhu letošního léta 59 nových stožárů VO, 91 LED svítidel a kompletní chytrý rozvaděč VO – zapínací místo.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Strategie 2030 se zasekla na půli cesty

Vláda ČR schválila hlavní koncepční dokument českého školství – Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ministerstvo školství v rámci ní chce celkově zmodernizovat české školství, zavést digitální technologie a podpořit inovace, vybavit a metodicky vést školy, provzdušnit objem učiva a vyřešit nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a postoje využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha nabídne zdarma zdrojové kódy k IT systému V Praze jako doma

Hlavní město Praha nabídne prostřednictvím městských společností Prague City Tourism a Operátor ICT (OICT) zdrojový kód k IT systému V Praze jako doma. Zájemci z řad měst a obcí mohou tento systém snadno využít pro přípravu vlastních projektů na podporu ohrožených segmentů tuzemské ekonomiky.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Moderní odlehčený vzorový spisový řád pro elektronickou spisovku jde do veřejné diskuse

Společnost Information systems factory group (ISFG) se mimo jiné zabývá i problematikou spisové služby. Kromě vývoje vlastního opensource řešení SpisUm chce působit také v oblasti metodické. Připravila zcela odlišně (a dost odlehčeně) pojatý vzorový spisový řád, který může použít každý především menší původce jež má či chce vykonávat elektronickou spisovou službu.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Portál Access2Markets pomůže malým firmám se vstupem na třetí trhy

Evropská komise pustila nový portál Access2Markets, jehož cílem je vysvětlit menším podnikům výhody vyplývající z dohod o volném obchodu EU se třetími zeměmi a ukázat jim, zda je na export jejich výrobků možné uplatnit určité výhody.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražský inovační institut představuje web a nové logo

Pražský inovační institut (PII) spustil webové stránky a představil své logo. Organizace, kterou letos založilo hlavní město Praha, se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Má se stát spojnicí mezi světem byznysu a veřejným i akademickým sektorem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno chystá modernizaci serveru městských parkovišť

Systém městských parkovišť čeká modernizace v podobě virtualizace. Díky tomu už systém nebudou postihovat výpadky a problémy spojené s neexistující zálohou. Kromě možnosti nahradit server při výpadku jiným bude nově doplněna možnost platit za parkování na městských parkovištích kartou.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

V době krize vám druhotné licence mohou ušetřit až třetinu nákladů
V době krize vám druhotné licence mohou ušetřit až třetinu nákladů

Bez software to nejde a sázka „výhradně na open source“ také není vždy možná. Jenže v době krize si firmy každou investici dvakrát rozmyslí. O nákupu nových programů a aplikací to platí dvojnásob.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno: Data od mobilních operátorů pro lepší územní plánování

Prohloubit využívání anonymizovaných dat mobilních operátorů o pohybu osob jako podklad pro územní plánování, dopravní modelování a analýzy chce město Brno společně s Kanceláří architekta města Brna. Data proto nakoupí společně v rámci jedné veřejné zakázky.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha 6 má vlastní geoportál

Městská část Praha 6 spouští vlastní geoportál: interaktivní mapu, která umožňuje snadnou orientaci na území šestky a poskytuje přehled místních veřejných služeb. Uživatelé geoportálu zde jednoduše vyhledají například nejbližší dětská hřiště, veřejné lavičky, školy a školky či aktuální rozmístění velkoobjemových kontejnerů.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Web Pragozor nabízí ověřená data o bydlení, zdraví či dopravě

Na novém webu www.pragozor.cz mohou nyní Pražané objevovat zajímavá čísla o hlavním městě. V jednoduché a srozumitelné formě se zde dozví ověřené a ozdrojované informace o metropoli. Ilustrovaný golem Pragozor návštěvníky webu provede různými oblastmi městského života – od dopravy, životního prostředí, bydlení, turismu nebo bezpečnosti až po zdraví, včetně údajů o současné situaci s koronavirem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha vyzkouší inovativní čtyřpólové nabíjení elektrobusů

Autobusová linka 134, která pravidelně vozí cestující mezi Podolskou vodárnou a Dvorci, se stane vůbec první linkou, na které hlavní město nasadí do provozu takzvané čtyřpólové nabíjení. Rozhodli o tom pražští radní.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

Řídit podporu strategických technologií a produktů. Hlavní úkol rady pro podporu strategických technologií a produktů, jejíž vznik schválila vláda. Jde o pracovní orgán, který by do budoucna měl řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno rozdá podnikatelům další peníze na prototypy

Celkem šest milionů korun rozdává město Brno společně s inovační agenturou JIC malým a středním firmám na výrobu a otestování prototypů inovativních produktů prostřednictvím dvou výzev programu Prototypuj a ověřuj.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Začíná Evropský týden mobility

V tradičním termínu 16. až 22. září se i letos uskuteční Evropský týden mobility, který spojuje města napříč celou Evropou. Tuto kampaň pořádá Evropská komise již od roku 2002 s jediným cílem – podpořit udržitelné formy dopravy a vytvářet tak příjemnější a zdravější město pro život.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Na Vinohradech vzniklo 13 stožárů veřejného osvětlení pro dobíjení elektromobilů

V rámci společného projektu synergické obnovy kabelové sítě pražského veřejného osvětlení a kabelů distribuční sítě společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) a PREdistribuce letos vzniklo v pražských Vinohradech 47 nových stožárů veřejného osvětlení, z nich je třináct tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha má jako první ve střední Evropě recyklační vůz na bioCNG

Vozový park společnosti Pražské vodovody a kanalizace se rozšířil o recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonem na bioCNG. V této kategorii se jedná vůbec o první vůz ve střední Evropě na tento pohon.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Kybernetická bezpečnost v malých obcích

Jako mediální partner Vás zveme na seminář, který se bude konat pod záštitou poslance sněmovny parlamentu České republiky pana Roberta Králíčka.

Seminář je určen pro starosty, pověřence obcí (DPO) a vedoucí a správce IT.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Podpora občanské společnosti v oblasti digitálních technologií chybí

Velká část občanské společnosti a veřejného sektoru se aktivně podílí na řešení společenských problémů. K tomu je čím dál častěji zapotřebí využívání digitálních technologií. Přestože občanský sektor dělá v digitální oblasti první krůčky, cílená a systematická podpora snahy o digitalizaci chybí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Elektronická podatelna zjednoduší život stavebníkům

Už v roce 2021 zavede ministerstvo pro místní rozvoj novou elektronickou službu, která má usnadnit život stavebníkům. Investoři budou moci od příštích prázdnin využít takzvanou hromadnou podatelnu. Cílem je změnit zaběhnutou praxi, kdy musejí jednotlivě oslovovat desítky správců sítí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Obce, města a kraje mohou žádat o podporu na regeneraci a využití brownfieldů až do konce září

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020.

„V programu máme připraveno 260 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 50 milionů korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Termín pro podávání žádostí jsme prodloužili, chceme tak umožnit více obcím zapojit se do programu a tím podpořit veřejné investice důležité pro restart ekonomiky utlumené koronavirovou epidemií.“

Podpora je určena pro obce a města ze strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Městská firma Operátor ICT připravila nový Smart Prague Index

Již třetí vydání Smart Prague Indexu připravila pražská městská společnost OICT. Tento dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities.

Česká metropole se v oblasti zavádění inovativních a inteligentních řešení řídí koncepcí Smart Prague do roku 2030, která byla schválena v roce 2017.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Ochranu dokladů českého výrobce nelze padělat

Česká společnost IQ Structures vyvinula zcela nový přístup k ochraně osobních dokladů proti padělání. Tzv. Národní koncept využívá unikátní holografickou technologii a propojení všech hlavních ochranných prvků do jednoho. Ve Středočeském kraji vyrostl přirozený partner pro výrobu nových občanských a řidičských průkazů nebo cestovních pasů.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha zveřejňuje nová data

Na portálu otevřených dat hl. m. Prahy najdete nově data o dopravních přestupcích řešených Magistrátem hlavního města Prahy. Jedná se přibližně o 60-75 % dopravních přestupků spáchaných na území hlavního města.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha propojí Portál Pražana s Portálem občana

Hlavní město zahájilo práce na vytvoření Portálu Pražana v roce 2019. Portál má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Akcelerátor Block33 chce pomoci s digitalizací státní správy na Slovensku

Expanzi na Slovensko ohlásil český akcelerátor aplikované digitalizace Block33. Ten se zaměřuje především na open-source technologie a projekty, které usnadňují a urychlují digitalizaci veřejné správy. S tím nyní plánuje pomoct i na Slovensku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Dánský OS2 objasňuje právní základ pro open source v obcích

Obce v Dánsku využívající a přispívající k open source vítají právní poznámku napsanou pro OS2, dánskou komunitu veřejných služeb, která sdružuje své úsilí při vývoji open source nástrojů.

Se svou „open source notat“ se OS2 snaží odpovědět na právní otázky, které mohou mít obce ohledně softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Detmold je první německé město, které používá Consul

Město Detmold je první německou veřejnou službou, která implementuje Consul, webovou platformu s otevřeným zdrojovým kódem pro účast občanů původně vyvinutou městem Madrid (Španělsko). Detmold v Severním Porýní-Vestfálsku používá softwarová řešení s otevřeným zdrojovým kódem „všude, kde je to technicky rozumné a proveditelné“, uvedl správce webových stránek Carsten Kettner pro OSOR.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha osvobozuje svá data

Rada hl. m. Prahy schválila materiál, který umožní postupně převzít kontrolu nad městskými daty. V rámci pražského magistrátu totiž fungují aplikace, kde vznikají data v některých případech i duplicitně. Efektivní Data Management je jedním ze základů tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň spouští aplikaci Klikací rozpočet

Plzeň spouští novou aplikaci, veřejnost díky ní získá detailní přehled o hospodaření města. Takzvaný Klikací rozpočet aktualizuje údaje každý měsíc a nabídne kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Představení čtvrté výzvy Pražských voucherů

Ve dnech 22. a 23. července 2020 se od 10:00 do 17:00 hodin před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí uskuteční představení čtvrté výzvy Pražských voucherů na inovační projekty.

Celá akce je pojmenována „Zažijte budoucnost podnikání v Praze“ a jedná se o událost zaměřenou především na pražské podnikatele a Pražany, kteří ovládají své řemeslo nebo mají nápady v oblasti inovací, zároveň však nemají s podnikáním žádné zkušenosti, ale o rozjezdu vlastního businessu uvažují.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha porušila zákon v souvislosti s pravidly pro parkování hybridních vozidel

okutu ve výši 984 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze za protisoutěžní nastavení podmínek parkování vozidel s hybridním pohonem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň představila inovativní projekty pro budoucnost města

Vedení města Plzeň přivítalo zástupce resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje společně s odborníky z oblasti Smart Cities. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na budoucí výzvy a představení způsobu zapojení Plzně do projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Ostrava představila Ostrava Card

Poté, co město Ostrava uvolnilo více než 80 milionů korun na pomoc drobným ostravským podnikatelům a neziskovým organizacím, přichází s další formou podpory. Zaměřena je speciálně na dvě nejvíce postižená odvětví – cestovní ruch a pohostinství.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražské městské části zpřístupňují své hospodaření veřejnosti

Do aplikace CityVizor se za půl roku již zapojily městské části Praha 1, 3, 7, 11, 12, 18 a 22. Zveřejňují například informace o svých výdajích a příjmech, a to až na úroveň jednotlivých faktur, data z registru smluv či informace z úředních desek.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Opravujeme Ústavní soud: Trestná činnost daňových úředníků nesmí vyšumět doztracena

Včera rozvířil vody závěr Ústavního soudu k záměrné manipulaci spisů na finančním úřadu. I přes závažnost celé věci se tím nehodlá finanční správa zabývat a hledat viníka. Zametení pod koberec je asi dostatečný způsob řešení trestné činnosti úředníků.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>