eGOVERNMENT

Praha propojí Portál Pražana s Portálem občana

Hlavní město zahájilo práce na vytvoření Portálu Pražana v roce 2019. Portál má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Akcelerátor Block33 chce pomoci s digitalizací státní správy na Slovensku

Expanzi na Slovensko ohlásil český akcelerátor aplikované digitalizace Block33. Ten se zaměřuje především na open-source technologie a projekty, které usnadňují a urychlují digitalizaci veřejné správy. S tím nyní plánuje pomoct i na Slovensku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Dánský OS2 objasňuje právní základ pro open source v obcích

Obce v Dánsku využívající a přispívající k open source vítají právní poznámku napsanou pro OS2, dánskou komunitu veřejných služeb, která sdružuje své úsilí při vývoji open source nástrojů.

Se svou „open source notat“ se OS2 snaží odpovědět na právní otázky, které mohou mít obce ohledně softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Detmold je první německé město, které používá Consul

Město Detmold je první německou veřejnou službou, která implementuje Consul, webovou platformu s otevřeným zdrojovým kódem pro účast občanů původně vyvinutou městem Madrid (Španělsko). Detmold v Severním Porýní-Vestfálsku používá softwarová řešení s otevřeným zdrojovým kódem „všude, kde je to technicky rozumné a proveditelné“, uvedl správce webových stránek Carsten Kettner pro OSOR.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha osvobozuje svá data

Rada hl. m. Prahy schválila materiál, který umožní postupně převzít kontrolu nad městskými daty. V rámci pražského magistrátu totiž fungují aplikace, kde vznikají data v některých případech i duplicitně. Efektivní Data Management je jedním ze základů tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň spouští aplikaci Klikací rozpočet

Plzeň spouští novou aplikaci, veřejnost díky ní získá detailní přehled o hospodaření města. Takzvaný Klikací rozpočet aktualizuje údaje každý měsíc a nabídne kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Představení čtvrté výzvy Pražských voucherů

Ve dnech 22. a 23. července 2020 se od 10:00 do 17:00 hodin před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí uskuteční představení čtvrté výzvy Pražských voucherů na inovační projekty.

Celá akce je pojmenována „Zažijte budoucnost podnikání v Praze“ a jedná se o událost zaměřenou především na pražské podnikatele a Pražany, kteří ovládají své řemeslo nebo mají nápady v oblasti inovací, zároveň však nemají s podnikáním žádné zkušenosti, ale o rozjezdu vlastního businessu uvažují.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha porušila zákon v souvislosti s pravidly pro parkování hybridních vozidel

okutu ve výši 984 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze za protisoutěžní nastavení podmínek parkování vozidel s hybridním pohonem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň představila inovativní projekty pro budoucnost města

Vedení města Plzeň přivítalo zástupce resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje společně s odborníky z oblasti Smart Cities. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na budoucí výzvy a představení způsobu zapojení Plzně do projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Ostrava představila Ostrava Card

Poté, co město Ostrava uvolnilo více než 80 milionů korun na pomoc drobným ostravským podnikatelům a neziskovým organizacím, přichází s další formou podpory. Zaměřena je speciálně na dvě nejvíce postižená odvětví – cestovní ruch a pohostinství.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražské městské části zpřístupňují své hospodaření veřejnosti

Do aplikace CityVizor se za půl roku již zapojily městské části Praha 1, 3, 7, 11, 12, 18 a 22. Zveřejňují například informace o svých výdajích a příjmech, a to až na úroveň jednotlivých faktur, data z registru smluv či informace z úředních desek.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Opravujeme Ústavní soud: Trestná činnost daňových úředníků nesmí vyšumět doztracena

Včera rozvířil vody závěr Ústavního soudu k záměrné manipulaci spisů na finančním úřadu. I přes závažnost celé věci se tím nehodlá finanční správa zabývat a hledat viníka. Zametení pod koberec je asi dostatečný způsob řešení trestné činnosti úředníků.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Francouzský open source katalog softwaru (SILL) získává vlastní web

Francouzský meziresortní katalog softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (Socle Interministériel de Logiciels Libres, SILL), který je každoročně zveřejňován od roku 2013, je seznam doporučeného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro francouzskou veřejnou správu.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha doplní štítky na stožárech veřejného osvětlení QR kódy

V červnu začala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) vypalovat na kovové štítky označující stožáry veřejného osvětlení (VO) kromě identifikačního čísla i takzvané QR kódy. Ty umožní jednoduše ohlásit poruchu nebo černou reklamu na veřejném osvětlení, do budoucna mohou pomoci Integrovanému záchrannému systému nebo Pražanům a turistům.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha zřídila funkci energetického manažera

Rada hlavního města na svém pondělním zasedání schválila na doporučení Komise pro udržitelnou energii a klima RHMP zřízení funkce energetického manažera, který bude koordinovat aktivity města v oblasti zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a současně snižování energetických nároků hlavního města.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražský inovační maraton vyhrál projekt Superhero Senior

Celkem osm finálových týmů se tuto neděli utkalo v inovačním maratonu #NakopniPrahu, aby pomocí technologií a/nebo inovativních řešení pomohly zlepšit život Pražanů. Finalisté v pražském CAMPu před odbornou porotou prezentovali své projekty a prototypy řešení, na kterých půl roku pracovali.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Vláda schválila 2,5 miliardy Kč na digitalizaci

Prioritní záměry digitalizace státu si příští rok vyžádají 2,47 miliardy korun. Část by měly pokrýt peníze Evropské unie. Vyplývá to z implementačních plánů programu Digitální Česko pro období 2020-2021, které dnes schválila vláda.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Škoda Auto podporuje nově vznikající národní program Mobility Innovation Hub

Škoda Auto patří k nejvýznamnějším podporovatelům nově vznikající inovační platformy Mobility Innovation Hub (MIH). Jde o iniciativu založenou na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity, státní správa a samospráva chtějí novou platformu využít k výměně know how a k efektivní realizaci nových inovativních projektů mobility.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Za květen přibylo 12 tisíc datových schránek

Mimořádná opatření vlády přiměla rekordní počet Čechů ke zřízení a aktivaci datové schránky. Jenom během května tak učinilo 12 236 uživatelů, což představuje téměř trojnásobek oproti květnu loňského roku. Za prvních pět letošních měsíců dosáhl počet všech založených a aktivovaných datových schránek téměř 59 tisíc, což odpovídá počtu datových schránek založených za celý loňský rok (60 tisíc).

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno se bude ucházet o titul Evropské hlavní město inovací 2020

Evropská komise vyhlašuje každý rok soutěž o hlavní evropské město inovací – European Capital of Innovation. Ta hodnotí města na základě jejich inovačního potenciálu. Do letošního ročníku se přihlásilo i Brno.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň buduje na Světovaru nový areál pro podporu podnikání

Město Plzeň buduje v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech vědeckotechnický park TechTower, jenž má poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů? Hackathon na dálniční známky byl skvělý pokus o agylní vývoj, ale nepovedlo se to. Proč říkám takovým projektům nedospělé a co dělat jinak? Nebojte se vývoje pro veřejnou správu, ale potřebujete hodně znalostí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Veřejné zakázky: Cena je stále nejdůležitější

Problematika veřejných zakázek se v posledních letech řeší nejčastěji v souvislosti s předraženými státními zakázkami. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom každoročně vede kolem čtyř set správních řízení, které se tendrů týkají.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Díky nové službě lze v centru Prahy parkovat už od 14,50 Kč za hodinu

Společnost Parkingcard CZ s.r.o. po uzavřeném testování spustila parkovací aplikaci Parkingcard.cz. Ta umožňuje parkovat v Praze za rekordně nízkou hodinovou sazbu nedosahující ani 15 korun, a to po celých 24 hodin.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Poučení z tureckého přechodu na open source

Veřejné služby, které se chystají zvýšit využívání bezplatného a open source softwaru, zejména na pracovních stanicích s PC, by se měly obrátit na obec Eyüpsultan v Turecku. V roce 2015 zahájil Eyüpsultan dvouletý přechod na stolní počítače s otevřeným zdrojovým kódem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku

Nastupující ekonomická recese nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Chytrá karanténa letos vyjde asi na 200 mil. Kč

Nová podoba projektu chytré karantény, který má od pondělí převzít ministerstvo zdravotnictví, by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun. Zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie a na nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Obec Rianxo používá open source téměř pro všechno

Obec Rianxo je jednou z těch evropských veřejných služeb, které si zaslouží pozornost, protože téměř vše dělá s pomocí bezplatného a open source softwaru. U ostatních veřejných služeb by nyní měl být přechod na open source snadnější než kdy jindy, říká průkopník IT ve městě.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované diskuze na téma sdílené ekonomiky a sdíleného bydlení v hlavním městě.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Italská vláda vydává aplikaci veřejných služeb zaměřenou na uživatele

V roce 2018 italská vláda spustila IO App, open source aplikaci, jejímž cílem je přeskupení veřejných služeb a jejich zpřístupnění občanům prostřednictvím aplikace zaměřené na uživatele. IO App se zrodila z poslání týmu Digitale „vytvářet jednodušší a efektivnější služby pro občany, veřejnou správu a podniky prostřednictvím inovativních digitálních produktů“.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha a Brno chtějí pravidla pro elektromobilitu

Praha a Brno usilují o posílení pravomocí obcí v případě sdílené elektromobility. V květnu čeká třetí čtení novelu zákona o silničním provozu, která obsahuje pozměňovací návrh pražského poslance Jana Čižinského posilující vedle role obcí i odpovědnost společností.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Aplikaci Lítačka si již stáhlo 519 tisíc uživatelů

Aplikaci Pražské integrované dopravy PID Lítačka si do svých mobilních telefonů stáhlo již 519 tisíc lidí a pravidelně ji využívá zhruba 300 tisíc lidí. V posledních dvou týdnech přibývá každým dnem 300 nových uživatelů.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Město je blíže ke spuštění automatizovaného vjezdu a výjezdu vozidel z parkovišť

V souvislosti s ukončením pilotního projektu spuštění automatizovaného vjezdu a výjezdu vozidel do městských parkovišť se dnes Rada hl. m. Prahy seznámila se zprávou o ukončení projektu a o získaných poznatcích.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

ČMZRB ve spolupráci s Prahou vyhlásila program COVID PRAHA

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s hl. m. Prahou vyhlásila výzvu podnikatelům v záchranném programu COVID PRAHA. Žádosti se budou přijímat od malých a středních podniků se sídlem nebo provozovnou na území hl.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Francouzská vláda zavádí in-house vyvinutou službu pro zasílání zpráv, Tchap

Projekt Tchap vytvořil nový otevřený šifrovaný komunikační nástroj pro francouzské veřejné činitele s cílem zlepšit šíření informací a zajistit bezpečnost francouzské vládní komunikační sítě.

V současné době si mohou na Tchapu vytvořit účet pouze agenti centrální správy, ale zdrojový kód aplikace je k dispozici pro kohokoli pod open source licencí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

DPP se zaměří na elektrické pohony

Hlavní město schválilo koncepci využití alternativních paliv pro autobusy.

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila Koncepci využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy Dopravního podniku hl.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha sjednotila způsob odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválila pravidla pro odměňování členů dozorčích rad a výborů pro audit u společností, které zcela vlastní hlavní město. Cílem změny pravidel je zajištění vzájemné výše odměn v rámci městských obchodních společností.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha zavedla experimentální online vysílání tiskových konferencí

S ohledem na nouzový stav v České republice, preventivní opatření v budově Nové radnice a také s ohledem na práci mnoha redaktorů z domova zavedl Magistrát hlavního města Prahy experimentální online vysílání tiskových konferencí pro novináře.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Koronavir a rozvoj online zdravotnictví

Doktorovi raději volejte nebo napište email, radí hygienici. Recept k lékům na předpis obdržíte smskou nebo emailem. Objednávku lékárně odešlete skrze web a neschopenka je vašemu zaměstnavateli také doručena elektronicky.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Jak komunikovat s úřady během karantény?

Chcete se vyhnout cestě na poštu nebo na finanční úřad? Založte si datovou schránku a využijte chytré online formuláře. Vyhnete se tak fyzickému kontaktu s dalšími lidmi.

Celostátní karanténa, kterou v souvislosti s šířením nového typu koronaviru COVID-19 zavedla od tohoto pondělí nejméně do 24.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Radní v Praze mohou ode dneška jednat přes videokonferenci

Pražští radní dnes změnili jednací řád Rady a komisí Rady hl. m. Prahy, aby bylo možné se schůzí těchto orgánů účastnit pomocí videokonference. Radní a členové komisí budou mít samozřejmě možnost účastnit se tímto způsobem i hlasování.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Zahájení provozu portálu „učíme.online“ a internetového Rádia Ámos

Od pondělí 16. března 2020 je zahájen provoz nového portálu „učíme.online“ (https://ucime.online/) a internetového „Rádia Ámos“, v souvislosti s mimořádnou situací, kdy jsou školy uzavřené a kdy ředitelé škol a učitelé hledají způsoby, jak zůstat s žáky a studenty i nadále v kontaktu a pokračovat v jejich vzdělávání.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Další výzva iniciativy WiFi4EU

Iniciativa WiFi4EU otevírá čtvrtou výzvu pro orgány veřejného sektoru sloužící k výstavbě nebo upgradu vysokorychlostního připojení k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude zdarma a bez diskriminačních podmínek.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Hlavní město zveřejnilo plán zakázek nad 20 milionů korun na rok 2020

V rámci zvýšení transparentnosti hospodaření s financemi hlavního města Praha sestavila přehledný plán zakázek nad 20 milionů korun, které budou tento rok vypsány. Mezi hlavní benefity tohoto plánu nepochybně patří větší přehlednost klíčových zakázek či omezení možnosti zpoždění jejich realizace.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha bude spolupořádat kongres ICGAI

Rada hl. m. Prahy schválila, že se město bude podílet na organizaci mezinárodního kongresu ICGAI (International Congress for the Governance of Artificial Intelligence 2020). Jeho tématem bude regulace a etika umělé inteligence.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

ÚOHS potvrdil postup Ministerstva dopravy zabraňující tzv. vendor lock-in

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad společnosti Vema, a.s., proti zadávacím podmínkám stanoveným Ministerstvem dopravy ČR v zadávacím řízení „Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy.“

Již v prvostupňovém rozhodnutí z listopadu 2019 Úřad zdůraznil, že povinností zadavatele je nastavit takové zadávací podmínky veřejné zakázky, které umožní zadání následné veřejné zakázky v rámci otevřené soutěže, a předcházet tak tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha podpoří Smart Prague projekty městských částí

Rada hl. m. Prahy souhlasila s dotací ve výši téměř 12 milionů korun na Smart Prague projekty městských částí. Díky tomu v Praze vznikne například virtuální elektrárna nebo interaktivní mapa zeleně.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

eNeschopenka má problémy, data putují i 96 hodin

Od 1. ledna 2020 nahrazuje staré formuláře pracovních neschopenek elektronická eNeschopenka, projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který chce usnadnit práci lékařům a zaměstnavatelům. Zatím ale čelí problému délky přenosu dat: od lékaře se mohou k zaměstnavateli dostat i za až 96 hodin.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Lítačka dostane design Maappi

Cestující v Praze a Středočeském kraji si budou moci pořídit na přepážkách ve Škodově paláci kartu Lítačka s novými motivy Maappi. Zájemci o tyto limitované edice karty Lítačka budou mít na výběr ze tří barevných variant, které nakreslil Matěj Hošek.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Seminář Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů pořádá seminář na téma:

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví

Záštitu semináři udělili poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDR. Věra Adámková CSc.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>