eGOVERNMENT

Portál Access2Markets pomůže malým firmám se vstupem na třetí trhy

Evropská komise pustila nový portál Access2Markets, jehož cílem je vysvětlit menším podnikům výhody vyplývající z dohod o volném obchodu EU se třetími zeměmi a ukázat jim, zda je na export jejich výrobků možné uplatnit určité výhody.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražský inovační institut představuje web a nové logo

Pražský inovační institut (PII) spustil webové stránky a představil své logo. Organizace, kterou letos založilo hlavní město Praha, se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města a životního prostředí. Má se stát spojnicí mezi světem byznysu a veřejným i akademickým sektorem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno chystá modernizaci serveru městských parkovišť

Systém městských parkovišť čeká modernizace v podobě virtualizace. Díky tomu už systém nebudou postihovat výpadky a problémy spojené s neexistující zálohou. Kromě možnosti nahradit server při výpadku jiným bude nově doplněna možnost platit za parkování na městských parkovištích kartou.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

V době krize vám druhotné licence mohou ušetřit až třetinu nákladů

Bez software to nejde a sázka „výhradně na open source“ také není vždy možná. Jenže v době krize si firmy každou investici dvakrát rozmyslí. O nákupu nových programů a aplikací to platí dvojnásob.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno: Data od mobilních operátorů pro lepší územní plánování

Prohloubit využívání anonymizovaných dat mobilních operátorů o pohybu osob jako podklad pro územní plánování, dopravní modelování a analýzy chce město Brno společně s Kanceláří architekta města Brna. Data proto nakoupí společně v rámci jedné veřejné zakázky.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha 6 má vlastní geoportál

Městská část Praha 6 spouští vlastní geoportál: interaktivní mapu, která umožňuje snadnou orientaci na území šestky a poskytuje přehled místních veřejných služeb. Uživatelé geoportálu zde jednoduše vyhledají například nejbližší dětská hřiště, veřejné lavičky, školy a školky či aktuální rozmístění velkoobjemových kontejnerů.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Web Pragozor nabízí ověřená data o bydlení, zdraví či dopravě

Na novém webu www.pragozor.cz mohou nyní Pražané objevovat zajímavá čísla o hlavním městě. V jednoduché a srozumitelné formě se zde dozví ověřené a ozdrojované informace o metropoli. Ilustrovaný golem Pragozor návštěvníky webu provede různými oblastmi městského života – od dopravy, životního prostředí, bydlení, turismu nebo bezpečnosti až po zdraví, včetně údajů o současné situaci s koronavirem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha vyzkouší inovativní čtyřpólové nabíjení elektrobusů

Autobusová linka 134, která pravidelně vozí cestující mezi Podolskou vodárnou a Dvorci, se stane vůbec první linkou, na které hlavní město nasadí do provozu takzvané čtyřpólové nabíjení. Rozhodli o tom pražští radní.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Vláda schválila vznik rady pro strategické technologie

Řídit podporu strategických technologií a produktů. Hlavní úkol rady pro podporu strategických technologií a produktů, jejíž vznik schválila vláda. Jde o pracovní orgán, který by do budoucna měl řídit podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v ČR chybí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno rozdá podnikatelům další peníze na prototypy

Celkem šest milionů korun rozdává město Brno společně s inovační agenturou JIC malým a středním firmám na výrobu a otestování prototypů inovativních produktů prostřednictvím dvou výzev programu Prototypuj a ověřuj.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Začíná Evropský týden mobility

V tradičním termínu 16. až 22. září se i letos uskuteční Evropský týden mobility, který spojuje města napříč celou Evropou. Tuto kampaň pořádá Evropská komise již od roku 2002 s jediným cílem – podpořit udržitelné formy dopravy a vytvářet tak příjemnější a zdravější město pro život.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Na Vinohradech vzniklo 13 stožárů veřejného osvětlení pro dobíjení elektromobilů

V rámci společného projektu synergické obnovy kabelové sítě pražského veřejného osvětlení a kabelů distribuční sítě společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP) a PREdistribuce letos vzniklo v pražských Vinohradech 47 nových stožárů veřejného osvětlení, z nich je třináct tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha má jako první ve střední Evropě recyklační vůz na bioCNG

Vozový park společnosti Pražské vodovody a kanalizace se rozšířil o recyklační vůz na vysokotlaký proplach a čištění kanalizace Kaiser ECO na podvozku Scania s pohonem na bioCNG. V této kategorii se jedná vůbec o první vůz ve střední Evropě na tento pohon.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Kybernetická bezpečnost v malých obcích

Jako mediální partner Vás zveme na seminář, který se bude konat pod záštitou poslance sněmovny parlamentu České republiky pana Roberta Králíčka.

Seminář je určen pro starosty, pověřence obcí (DPO) a vedoucí a správce IT.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Podpora občanské společnosti v oblasti digitálních technologií chybí

Velká část občanské společnosti a veřejného sektoru se aktivně podílí na řešení společenských problémů. K tomu je čím dál častěji zapotřebí využívání digitálních technologií. Přestože občanský sektor dělá v digitální oblasti první krůčky, cílená a systematická podpora snahy o digitalizaci chybí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Elektronická podatelna zjednoduší život stavebníkům

Už v roce 2021 zavede ministerstvo pro místní rozvoj novou elektronickou službu, která má usnadnit život stavebníkům. Investoři budou moci od příštích prázdnin využít takzvanou hromadnou podatelnu. Cílem je změnit zaběhnutou praxi, kdy musejí jednotlivě oslovovat desítky správců sítí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Obce, města a kraje mohou žádat o podporu na regeneraci a využití brownfieldů až do konce září

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020.

„V programu máme připraveno 260 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 50 milionů korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Termín pro podávání žádostí jsme prodloužili, chceme tak umožnit více obcím zapojit se do programu a tím podpořit veřejné investice důležité pro restart ekonomiky utlumené koronavirovou epidemií.“

Podpora je určena pro obce a města ze strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Městská firma Operátor ICT připravila nový Smart Prague Index

Již třetí vydání Smart Prague Indexu připravila pražská městská společnost OICT. Tento dokument monitoruje, jak se v uplynulém roce dařilo naplňovat strategii hlavního města Prahy v oblasti Smart Cities.

Česká metropole se v oblasti zavádění inovativních a inteligentních řešení řídí koncepcí Smart Prague do roku 2030, která byla schválena v roce 2017.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Ochranu dokladů českého výrobce nelze padělat

Česká společnost IQ Structures vyvinula zcela nový přístup k ochraně osobních dokladů proti padělání. Tzv. Národní koncept využívá unikátní holografickou technologii a propojení všech hlavních ochranných prvků do jednoho. Ve Středočeském kraji vyrostl přirozený partner pro výrobu nových občanských a řidičských průkazů nebo cestovních pasů.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha zveřejňuje nová data

Na portálu otevřených dat hl. m. Prahy najdete nově data o dopravních přestupcích řešených Magistrátem hlavního města Prahy. Jedná se přibližně o 60-75 % dopravních přestupků spáchaných na území hlavního města.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha propojí Portál Pražana s Portálem občana

Hlavní město zahájilo práce na vytvoření Portálu Pražana v roce 2019. Portál má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Akcelerátor Block33 chce pomoci s digitalizací státní správy na Slovensku

Expanzi na Slovensko ohlásil český akcelerátor aplikované digitalizace Block33. Ten se zaměřuje především na open-source technologie a projekty, které usnadňují a urychlují digitalizaci veřejné správy. S tím nyní plánuje pomoct i na Slovensku.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Dánský OS2 objasňuje právní základ pro open source v obcích

Obce v Dánsku využívající a přispívající k open source vítají právní poznámku napsanou pro OS2, dánskou komunitu veřejných služeb, která sdružuje své úsilí při vývoji open source nástrojů.

Se svou „open source notat“ se OS2 snaží odpovědět na právní otázky, které mohou mít obce ohledně softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Detmold je první německé město, které používá Consul

Město Detmold je první německou veřejnou službou, která implementuje Consul, webovou platformu s otevřeným zdrojovým kódem pro účast občanů původně vyvinutou městem Madrid (Španělsko). Detmold v Severním Porýní-Vestfálsku používá softwarová řešení s otevřeným zdrojovým kódem „všude, kde je to technicky rozumné a proveditelné“, uvedl správce webových stránek Carsten Kettner pro OSOR.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha osvobozuje svá data

Rada hl. m. Prahy schválila materiál, který umožní postupně převzít kontrolu nad městskými daty. V rámci pražského magistrátu totiž fungují aplikace, kde vznikají data v některých případech i duplicitně. Efektivní Data Management je jedním ze základů tzv.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň spouští aplikaci Klikací rozpočet

Plzeň spouští novou aplikaci, veřejnost díky ní získá detailní přehled o hospodaření města. Takzvaný Klikací rozpočet aktualizuje údaje každý měsíc a nabídne kompletní přehled příjmů i výdajů krajské metropole, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a nevynechává například ani detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech, dodavatelích a podobně.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Představení čtvrté výzvy Pražských voucherů

Ve dnech 22. a 23. července 2020 se od 10:00 do 17:00 hodin před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí uskuteční představení čtvrté výzvy Pražských voucherů na inovační projekty.

Celá akce je pojmenována „Zažijte budoucnost podnikání v Praze“ a jedná se o událost zaměřenou především na pražské podnikatele a Pražany, kteří ovládají své řemeslo nebo mají nápady v oblasti inovací, zároveň však nemají s podnikáním žádné zkušenosti, ale o rozjezdu vlastního businessu uvažují.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha porušila zákon v souvislosti s pravidly pro parkování hybridních vozidel

okutu ve výši 984 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze za protisoutěžní nastavení podmínek parkování vozidel s hybridním pohonem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň představila inovativní projekty pro budoucnost města

Vedení města Plzeň přivítalo zástupce resortů průmyslu a obchodu a místního rozvoje společně s odborníky z oblasti Smart Cities. Hlavním tématem setkání byl rozvoj inovačního potenciálu města, jeho příprava na budoucí výzvy a představení způsobu zapojení Plzně do projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities financovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Ostrava představila Ostrava Card

Poté, co město Ostrava uvolnilo více než 80 milionů korun na pomoc drobným ostravským podnikatelům a neziskovým organizacím, přichází s další formou podpory. Zaměřena je speciálně na dvě nejvíce postižená odvětví – cestovní ruch a pohostinství.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražské městské části zpřístupňují své hospodaření veřejnosti

Do aplikace CityVizor se za půl roku již zapojily městské části Praha 1, 3, 7, 11, 12, 18 a 22. Zveřejňují například informace o svých výdajích a příjmech, a to až na úroveň jednotlivých faktur, data z registru smluv či informace z úředních desek.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Opravujeme Ústavní soud: Trestná činnost daňových úředníků nesmí vyšumět doztracena

Včera rozvířil vody závěr Ústavního soudu k záměrné manipulaci spisů na finančním úřadu. I přes závažnost celé věci se tím nehodlá finanční správa zabývat a hledat viníka. Zametení pod koberec je asi dostatečný způsob řešení trestné činnosti úředníků.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Francouzský open source katalog softwaru (SILL) získává vlastní web

Francouzský meziresortní katalog softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (Socle Interministériel de Logiciels Libres, SILL), který je každoročně zveřejňován od roku 2013, je seznam doporučeného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro francouzskou veřejnou správu.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha doplní štítky na stožárech veřejného osvětlení QR kódy

V červnu začala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) vypalovat na kovové štítky označující stožáry veřejného osvětlení (VO) kromě identifikačního čísla i takzvané QR kódy. Ty umožní jednoduše ohlásit poruchu nebo černou reklamu na veřejném osvětlení, do budoucna mohou pomoci Integrovanému záchrannému systému nebo Pražanům a turistům.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha zřídila funkci energetického manažera

Rada hlavního města na svém pondělním zasedání schválila na doporučení Komise pro udržitelnou energii a klima RHMP zřízení funkce energetického manažera, který bude koordinovat aktivity města v oblasti zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a současně snižování energetických nároků hlavního města.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Pražský inovační maraton vyhrál projekt Superhero Senior

Celkem osm finálových týmů se tuto neděli utkalo v inovačním maratonu #NakopniPrahu, aby pomocí technologií a/nebo inovativních řešení pomohly zlepšit život Pražanů. Finalisté v pražském CAMPu před odbornou porotou prezentovali své projekty a prototypy řešení, na kterých půl roku pracovali.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Vláda schválila 2,5 miliardy Kč na digitalizaci

Prioritní záměry digitalizace státu si příští rok vyžádají 2,47 miliardy korun. Část by měly pokrýt peníze Evropské unie. Vyplývá to z implementačních plánů programu Digitální Česko pro období 2020-2021, které dnes schválila vláda.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Škoda Auto podporuje nově vznikající národní program Mobility Innovation Hub

Škoda Auto patří k nejvýznamnějším podporovatelům nově vznikající inovační platformy Mobility Innovation Hub (MIH). Jde o iniciativu založenou na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity, státní správa a samospráva chtějí novou platformu využít k výměně know how a k efektivní realizaci nových inovativních projektů mobility.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Za květen přibylo 12 tisíc datových schránek

Mimořádná opatření vlády přiměla rekordní počet Čechů ke zřízení a aktivaci datové schránky. Jenom během května tak učinilo 12 236 uživatelů, což představuje téměř trojnásobek oproti květnu loňského roku. Za prvních pět letošních měsíců dosáhl počet všech založených a aktivovaných datových schránek téměř 59 tisíc, což odpovídá počtu datových schránek založených za celý loňský rok (60 tisíc).

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Brno se bude ucházet o titul Evropské hlavní město inovací 2020

Evropská komise vyhlašuje každý rok soutěž o hlavní evropské město inovací – European Capital of Innovation. Ta hodnotí města na základě jejich inovačního potenciálu. Do letošního ročníku se přihlásilo i Brno.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Plzeň buduje na Světovaru nový areál pro podporu podnikání

Město Plzeň buduje v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech vědeckotechnický park TechTower, jenž má poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Komentář: Proč stát nechce nedospělé systémy z hackathonů? Hackathon na dálniční známky byl skvělý pokus o agylní vývoj, ale nepovedlo se to. Proč říkám takovým projektům nedospělé a co dělat jinak? Nebojte se vývoje pro veřejnou správu, ale potřebujete hodně znalostí.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Veřejné zakázky: Cena je stále nejdůležitější

Problematika veřejných zakázek se v posledních letech řeší nejčastěji v souvislosti s předraženými státními zakázkami. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom každoročně vede kolem čtyř set správních řízení, které se tendrů týkají.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Díky nové službě lze v centru Prahy parkovat už od 14,50 Kč za hodinu

Společnost Parkingcard CZ s.r.o. po uzavřeném testování spustila parkovací aplikaci Parkingcard.cz. Ta umožňuje parkovat v Praze za rekordně nízkou hodinovou sazbu nedosahující ani 15 korun, a to po celých 24 hodin.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Poučení z tureckého přechodu na open source

Veřejné služby, které se chystají zvýšit využívání bezplatného a open source softwaru, zejména na pracovních stanicích s PC, by se měly obrátit na obec Eyüpsultan v Turecku. V roce 2015 zahájil Eyüpsultan dvouletý přechod na stolní počítače s otevřeným zdrojovým kódem.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Praha se připravuje na přechod na cirkulární ekonomiku

Nastupující ekonomická recese nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití. Město nyní zadá vypracování Strategie pro přechod hlavního města Prahy na cirkulární ekonomiku, která navrhne opatření a ověří závazné a měřitelné cíle, jež může město svou činností podpořit a naplnit.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Chytrá karanténa letos vyjde asi na 200 mil. Kč

Nová podoba projektu chytré karantény, který má od pondělí převzít ministerstvo zdravotnictví, by měla letos vyjít zhruba na 200 milionů korun. Zahrnuty jsou v tom náklady na informační technologie a na nové pracovníky, kteří by měli nastoupit do nového odboru ministerstva a na všech 14 hygienických stanic.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Obec Rianxo používá open source téměř pro všechno

Obec Rianxo je jednou z těch evropských veřejných služeb, které si zaslouží pozornost, protože téměř vše dělá s pomocí bezplatného a open source softwaru. U ostatních veřejných služeb by nyní měl být přechod na open source snadnější než kdy jindy, říká průkopník IT ve městě.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované diskuze na téma sdílené ekonomiky a sdíleného bydlení v hlavním městě.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>

Italská vláda vydává aplikaci veřejných služeb zaměřenou na uživatele

V roce 2018 italská vláda spustila IO App, open source aplikaci, jejímž cílem je přeskupení veřejných služeb a jejich zpřístupnění občanům prostřednictvím aplikace zaměřené na uživatele. IO App se zrodila z poslání týmu Digitale „vytvářet jednodušší a efektivnější služby pro občany, veřejnou správu a podniky prostřednictvím inovativních digitálních produktů“.

>> eGOVERNMENT NETWORK NEWS >>