Dun & Bradstreet letos podruhé zvyšuje rating Velké Británii

London Graet Britain

„Z krátkodobého pohledu se ekonomika rychle zotavuje z recese vyvolané pandemií Covid-19, nicméně nejistota vlivu brexitu zatemňuje dlouhodobější výhled,“ uvádí se ve zprávě světového lídra v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení v souvislosti s upgradem Velké Británie o jeden kvartil z kategorie mírného rizika DB3a do kategorie nízkého rizika DB2d.

Podle zprávy Dun & Bradstreet dlouhodobý ekonomický potenciál Velké Británie převyšuje potenciál většiny evropských zemí. Analýza se opírá o vysoký mezi kvartální růst HDP ve 2. čtvrtletí o 4,8 %, a meziročně dokonce o 22,2 %. Lockdown v Anglii lockdown skončil na jaře, a tak prudký ekonomický růst nebyl překvapením, ačkoliv dvouciferný růst lze vysvětlit nízkou srovnávací základnou. „To znamená, že Velká Británie pohodlně překonala sousední eurozónu a vyhlídky na oživení jsou postaveny na zdravých základech,“ uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová.

Nejpříznivější investiční klima má aktuálně podle hodnocení Dun & Bradstreet Norsko, které je na nejnižším stupni rizika investice (DB1d), za ním s nízkým rizikem následuje Dánsko (DB2a) a shodně Německo se Švédskem (DB2b). Na stejném stupni jako Velká Británie je hodnoceno Rakousko, Finsko, Japonsko, Nizozemí, Qatar, Singapur a Švýcarsko. Česká republika je v kategorii mírného rizika (DB3d), stejně jako Polsko, Slovensko na úrovni DB3b.

Co je D&B Indikátorů rizikovosti zemí:

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko – neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko – míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí

Externí riziko – stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko, než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář