Dotace potravinovým bankám provázely systémové chyby

NKÚ zkontroloval peníze určené na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na omezení plýtvání potravinami. Kontroloři prověřili, jak Ministerstvo zemědělství (MZe) v rámci národního dotačního programu1 rozdělovalo peníze na omezení plýtvání potravinami a podporu distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze. Dále se zaměřili na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), které rozdělovalo evropské dotace2 na potravinovou a materiální pomoc poskytovanou lidem ohroženým chudobou. Kontrola u MZe ukázala, že systém rozdělování dotací provází řada nedostatků – chyběly cíle, dopady rozdělených peněz resort nevyhodnocoval, žádosti o podporu nehodnotil a příjemcům dotace proplácel výdaje, které proplácet neměl. MPSV pak hlavně reálně nevyhodnocovalo dopady použitých peněz.

MZe vyplácelo potravinovým bankám a dalším příjemcům dotace na shromažďování a distribuci potravin od roku 2016, kdy žadatelům rozdělilo 22 a půl milionu korun. Objem vyplacených dotací se každý rok zvyšoval a v roce 2019 příjemci získali už 116 a půl milionu korun. Celkově v tomto období MZe rozdělilo přes 209 milionů korun.

Konkrétní cíle však MZe nestanovilo a dopady rozdělených peněz nijak nevyhodnocovalo. Od potravinových bank pouze přejímalo informace o množství rozdělených potravin. Resort si sám vedl jen statistiku o počtu podpořených projektů a výši vyplacených peněz. To ale nevypovídá o tom, jestli byly peníze využity nejlepším možným způsobem.

Ani samotný systém rozdělování dotací nenastavilo MZe správně. Pravidla nebyla jednoznačná – například v tom, na co může být dotace použita. Příjemcům stačilo splnit jen základní podmínky, konkrétní dotační žádosti MZe nijak nehodnotilo. Nesprávně MZe nastavilo i kontrolu příjemců dotací.

Takto nastavený dotační systém vedl například k tomu, že resort proplácel i náklady, které proplatit neměl. Někteří příjemci dotace tak například nakupovali předměty, které se shromažďováním a distribucí potravin nesouvisely – pánve, grilovací brikety, dvě jízdní kola za 38 tisíc korun, koženou sedací soupravu a konferenční stolek celkem za přibližně 22 tisíc korun a podobně. Kromě toho také MZe vyplatilo dotaci na nákup skladu, který příjemce pořídil za 4,4 milionu korun. To bylo o téměř 1,3 milionu korun více, než udával znalecký posudek. Celkové náklady příjemců, které MZe uznat nemělo, dosahovaly 11,3 milionu korun.

V současnosti již spadá administrace těchto národních dotací pod Státní zemědělský intervenční fond. Některé z popsaných nedostatků se v pravidlech pro poskytování dotací pro rok 2022 podařilo odstranit. Stále však například není jednoznačně stanoveno, na co může být dotace použita, problémy přetrvávají i ve vyhodnocování přínosů podpory nebo v kontrolním systému.

U MPSV kontroloři zjistili, že resort nastavil podmínky potravinové a materiální pomoci podle požadavků Evropské unie. Systém pro hodnocení rozdělených peněz ale MPSV připravilo tak, že nemůže reálně vyhodnotit, co dotace přinesly. Také jestli se potravinová pomoc dostala k potřebným osobám, nemá MPSV jak ověřit – jejich výběr prováděly partnerské organizace. Celkem v letech 2014–2020 rozdělilo MPSV z „Operačního programu potravinové a materiální pomoci“ 390 milionů korun.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář