Doosan Škoda Power zmodernizuje turbíny ve slovenské jaderné elektrárně Mochovce

Mochovce

Společnost Doosan Škoda Power získala zakázku na modernizaci dvou turbosoustrojí o celkové kapacitě 440 MW prvního bloku jaderné elektrárny Mochovce, kterou vlastní a provozuje společnost Slovenské elektrárne, a.s. Dva bloky JE Mochovce pokrývají více než čtvrtinu spotřeby elektřiny na Slovensku.

Doosan Škoda Power v rámci projektu dodá modernizovanou průtočnou část vysokotlakých a nízkotlakých dílů, opraví znovupoužitelné části, jako např. vnější tělesa a ventily turbosoustrojí, a ve finále provede modernizaci řízení a regulace turbíny včetně montáže a uvedení do provozu. Montáž se uskuteční v rámci plánované odstávky v roce 2021.

Společnost Slovenské elektrárne, a.s. je hlavním výrobcem elektrické energie na Slovensku, která do sítě dodává více než 17 milionů MWh ročně a produkuje tak více než dvě třetiny celkové výroby elektrické energie na Slovensku. Kromě JE Mochovce provozuje i jadernou elektrárnu Bohunice a také přes 30 vodních, fotovoltaických nebo tepelných elektráren na Slovensku.

Napsat komentář