Distributor diktoval ceny prodejcům, čímž narušil soutěž

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674 000 Kč. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může proti němu být podán rozklad.

Společnost RITCHY EU s.r.o., která je distributorem elektronických cigaret a náplní do nich, podle rozhodnutí Úřadu porušovala v období od 6. 9. 2017 do 31. 3. 2019 zákon o ochraně hospodářské soutěže i soutěžní pravidla Evropské unie, když svým odběratelům stanovovala, za jaké nejnižší ceny smí být její zboží dále prodáváno. Prodejci tak nemohli zákazníkům nabídnout dané výrobky za nižší ceny, než které stanovila společnost RITCHY EU s.r.o. Účastník řízení dodržování jím stanovených minimálních cen u prodejců kontroloval a v případě jejich nedodržování hrozil ukončením spolupráce.

Zakázané dohody měly cíl narušit hospodářskou soutěž a k jejímu skutečnému narušení došlo na relevantních trzích elektronických cigaret a náplní do těchto cigaret na území České republiky, přičemž tyto dohody měly současně i potenciální vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie. Důsledkem postupu společnosti RITCHY EU s.r.o. bylo sjednocení (vyšších) nákupních cen na velkoobchodní/maloobchodní úrovni a ve výsledku tedy i vyšší maloobchodní ceny pro spotřebitele.

Jedna odpověď

Napsat komentář