CzechTourism oslaví sto let české a slovenské státnosti

Czech Tourism

Rok 2018 se ponese v duchu připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. CzechTourism pro oslavy nadcházejícího roku připravil jednotný kreativní koncept a logo. To je vyvedeno v původním českém autorském písmu Sklonar.

Rok 2018 se ponese v duchu připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. Za mimořádně významné je považováno zejména sté výročí založení novodobé státnosti v roce 1918 a padesáté výročí pražského jara 1968. Obě tyto události zásadně formovaly českou identitu. Rok 2018 poskytne rovněž příležitost připomenout čtvrtstoletí česko-slovenského rozdělení.

V rámci meziresortní spolupráce budou podpořeny různorodé projekty, agentura CzechTourism je pověřena zajištěním jejich jednotné marketingové podpory.

„Naším úkolem je připravit jednotnou vizuální i obsahovou komunikaci všech subjektů zapojených do oslav. Zkušenosti máme již z obdobné kampaně, která byla agenturou realizována při 700. výročí narození Karla IV,“ popisuje roli CzechTourism její ředitelka Monika Palatková.

CzechTourism pro oslavy nadcházejícího roku připravil jednotný kreativní koncept a logo. To je vyvedeno v původním českém autorském písmu Sklonar. Abeceda Sklonar použitá pro logo 100. výročí je dílem autorů současné generace české typografické školy – Martina Váchy a Marka Pistory.

Záměrně jsou v jeho rámci využívány pouze základní grafické prvky, jakými jsou barevnost trikolory a letopočty jednotlivých významných výročí. S ohledem na univerzálnost využití loga nebyly voleny žádné figurativní elementy.

Marketingová koncepce oslav výročí 2018 bude dále zahrnovat tvorbu kreativy, klíčových vizuálů či audio a video spotu. Spoty budou sloužit k oficiální prezentaci výročí, objeví se především v on-line kanálech a na sociálních sítích. CzechTourism připraví i webovou prezentaci oslav.

Na počátku roku bude spuštěna česká mutace, následně bude web přístupný také ve slovenštině, angličtině, němčině, ruštině, francouzštině a polštině. Prezentovat se na něm budou historické milníky České a Slovenské republiky i oficiální akce, které budou připraveny během roku 2018 ve všech regionech České republiky. Interaktivní obsah bude připraven nejen pro návštěvníky webových stránek, ale i pro uživatele bezplatné aplikace, která nabídne i interaktivní zapojení do oslav.

Zdroj: czechtourism.cz

Napsat komentář