ČSOB rozšířila otevřené bankovnictví

Otevřené bankovnictví

Klienti ČSOB i Poštovní spořitelny mají nyní možnost využívat výhod otevřeného bankovnictví a spravovat svůj účet prostřednictvím internetu i přes aplikace jiných bank. Nabídku dále rozšiřuje služba multibanking, která nabídne opačný přístup, tedy možnost správy účtů i jiných bank z internetového bankovnictví ČSOB a Poštovní spořitelny.

Služby otevřeného bankovnictví jsou užitečné pro klienty, co mají více účtů v různých bankách a nevyhovuje jim se neustále přihlašovat z odlišných internetových bankovnictví. Účty se připojí do jednoho internetového bankovnictví a ovládají se z něj. Další výhodnou službou je snadná evidence příjmů a výdajů v případě připojení do aplikace osobního finančního manažera.

O využívání přístupu k účtu v ČSOB a Poštovní spořitelně z aplikace jiné banky nebo multibankingu rozhoduje vždy klient. Pro potvrzení plateb budou klienti využívat autorizační nástroje banky, kde mají vedený účet. K autorizaci přístupu na účty ČSOB bude sloužit ČSOB Identita a k potvrzení je určena mobilní aplikace Smart klíč.

Otevřené bankovnictví umožnila evropská směrnice známá pod zkratkou PSD2 (Payment Services Directive 2). Spravovat svůj účet prostřednictvím internetu je možné i přes aplikace tzv. třetích stran, které ale musí získat oprávnění k poskytování těchto služeb od České národní banky.