CREDITAS: Nově prodej cenných papírů se systémem od CTS Trade IT

CTS Trade IT

Společnost CTS Trade IT, která vyvíjí softwarová řešení pokrývající investiční produkty nabízené velkými bankovními domy, získala nového klienta, Banku CREDITAS. Systém CTS bude v bance využíván jako komplexní nástroj pro obchodování cenných papírů.

Systém CTS zabezpečí v bance kompletní agendu prodeje dluhopisů a v příštím roce bude rozšířen i o agendu podílových listů. Systém umožní Bance CREDITAS přístup na Centrální depozitář cenných papírů, včetně vedení navazující evidence ISB.

Na pobočkách banky bude implementována webová platforma CTS, která umožňuje zadávat pokyny k obchodu včetně vyhodnocení investičního dotazníku klienta a poskytnutí vhodného a přiměřeného produktu.

Na centrále banky bude implementováno robustní řešení, které zabezpečí exekuci a vypořádání obchodu, dále generuje účetní operace pro centrální systém banky, zpracovává korporátní akce související s držbou cenných papírů a v neposlední řadě zabezpečí regulatorní reporting na denní bázi.

Systém splňuje požadavky evropských nařízení jako je například GDPR a MiFID II.

„Rozšíření našich služeb na prodej cenných papírů je pro nás velký krok. Potřebovali jsme proto spolehlivý systém, který zabezpečí veškerou agendu obchodování, a který bude srozumitelný pro pracovníky banky. Jsem přesvědčen, že nám společnost CTS Trade IT pomůže v rozšiřování služeb našim klientům, právě v oblasti investic, kde má dlouholeté zkušenosti,” říká Kamil Rataj, místopředseda představenstva Banky Creditas.

Tomáš Gavlas, předseda představenstva společnosti CTS Trade IT k tomu dodává: „Jsem rád, že si nás Banka Creditas zvolila za partnera. Vnímám to především jako závazek, abychom v našem úsilí poskytovat služby ve vysoké kvalitě nepolevili. Na spolupráci s Bankou Creditas se těším a věřím, že bude dlouhodobě úspěšná.“

Napsat komentář