Covid-Nájemné podruhé

AIS MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu Covid – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 21. října do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém na webu mpo.cz.

„Ve druhé výzvě jsme operativně reagovali na požadavky restaurací a dalších podniků. Podnikatelům přispějeme 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nově už není přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu bylo u první výzvy,“ dodává ministr.

>> Druhá výzva k programu Covid-Nájemné <<

„Maximální výše podpory činí deset milionů korun na všechny provozovny jednoho žadatele,“ informuje náměstkyně pro zahraniční obchod Martina Tauberová.

Podle Tauberové platí, že maximální výše podpory v částce deset milionů korun z výzvy 1 a výzvy 2 v programu se nesčítají. „I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK ve výši 800 tisíc eur,“ doplňuje náměstkyně.

Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli. MPO má pro druhou výzvu připravenu částku 1,2 miliardy korun.

Pokud se žadatel do systému AIS MPO registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná. Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace jsou na webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. Procesem podání žádosti systém žadatele sám provede.

Zdroj: MPO

Napsat komentář

Government

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Číst dále »