Covid-19 a zpracování osobních údajů

Varování asociace

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajůJménem Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů si dovolujeme upozornit na možná rizika při zpracovávání osobních údajů neznámými subjekty.

Na internetu, zejména pak na sociálních sítích se velmi často objevují různé dotazníky vyzývající k poskytnutí osobních údajů. Tyto údaje jsou následně zpracovávány a prezentovány v rámci různých často velmi pochybných samozvaných projektů a účelů (např: vydávající se za seriózní studie zjišťující data ohledně problematiky COVID-19).

Veškeré zpracování je vázáno na konkrétní subjekt. Daným subjektem může být fyzická nebo právnická osoba. Takové zpracování pak podléhá regulaci, která musí být dodržena. Nelze-li jednoznačně identifikovat zpracovatele, nebo používá-li zpracovatel vhodně zabezpečené komunikační kanály, doporučujeme neposkytovat osobní údaje. U takovýchto subjektů pak nejenže nelze uplatnit svá práva, ale nelze nadále kontrolovat jakýmkoliv způsobem další zpracování. Taková data mohou být následně lehce zneužitelná.

Jak identifikovat podezřelé subjekty a zpracování:

  • Není identifikován subjekt zpracovávající data (mající právní subjektivitu)
  • Není uveden účel a právní titul zpracování
  • Není splněna informační povinnost subjektu zpracovávající osobní údaje
  • Respondenti nejsou poučeni o svých právech
  • Jsou používány nejasné cíle a záminky
  • Jsou-li používány nevhodně zabezpečené způsoby zpracování dat (google formuláře), nyní zejména díky zrušení platnosti Privacy Shield (používání služeb Facebook a Google).
  • Nezabezpečené komunikační kanály.
  • V případě, že si nejste jisti legálností zpracování údajů, kontaktujte ÚOOÚ

Petr Gondek, předseda asociace

Napsat komentář