CoroVent: Postavíme 500 ventilátorů za tři týdny

Coronavirus Freepik

Odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ, testují prototyp plicního ventilátoru, který v posledních dvou týdnech postavili ve spolupráci s předními českými odborníky na plicní ventilaci. Že jen nadšení a 3D tiskárna pro záchranu životů lidí ve vážném stavu při nákaze koronavirem nebude stačit, zjistili technologové, dataři a geeci už při svém prvním setkání s přední českou kapacitou na plicní ventilaci prof. Ing. Karlem Roubíkem, Ph.D. z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT. Společně připravili prototyp ventilátoru CoroVent, který může zachraňovat životy pacientů s koronavirem. Jsou připraveni vyrobit 500 kusů a věnovat je nemocnicím. Nyní však na výrobu shánějí peníze a 10 milionů korun na první stovku ventilátorů chtějí získat od lidí na Donio.cz.

Skupina technologů, akademiků, datařů a geeků, kteří se sešli na platformě hnutí COVID19CZ, se rozhodla řešit akutní nedostatek plicních ventilátorů výrobou vlastního prototypu. Nazvali jej CoroVent a za dva týdny postavili první prototyp, který je určený pro ventilaci pacientů s koronavirem. Prototyp nyní testují, aby mohl jít co nejdříve na certifikaci a do nemocnic. Za tři týdny je tým projektu CoroVent schopný vyrobit a českým nemocnicím dodat 500 ventilátorů. Mohli by tak zabránit tomu, aby již v polovině dubna došli nemocnicím volné ventilátory pro nové pacienty, kterým v těžkém průběhu onemocnění koronavirem selhávají plíce.

“Můj jazyk jsou data. A data vyprávějí neúprosný příběh. Průběh nemoci u nás ještě stále může kopírovat italské křivky. I přes relativně přísná opatření vlády, u nás nakažených stále přibývá. Data říkají, že 10-20 % nakažených potřebuje na několik týdnů hospitalizaci a 6 % během ní potřebuje alespoň kyslíkovou masku, ideálně ventilaci. Celá 2 % všech nakažených přitom nepřežijí bez umělé plicní ventilace. Česká republika má aktuálně pro ventilaci pacientů s koronavirem kolem tisícovky ventilátorů. Pokud se ptáte, kam se poděl zbytek v médiích občas zmíněného počtu 3 500 jednotek, vězte, že jsou určeny pro mladistvé, prenatální léčbu či jsou zkrátka již obsazeny jinými pacienty. Ventilátory na trhu nejsou. Chceme předejít stavu, kdy lékaři budou muset rozhodovat, jakého pacienta připojit na ventilaci a jakého nechat zemřít. Proto jsme vyvinuli CoroVent,” popisuje Vojta Roček (WorkDay), který projektově vede v rámci platformy COVID19CZ projekt CoroVert.

Tým CoroVentu složený z pracovníků Fakulty biomedicínského inženýrství při ČVUT, lékařů z jednotek intenzivní péče, specialistů na výrobu, pneumatická vedení, elektroniku, logistiku a další obory chtěl navrhnout profesionální ventilační jednotku, která zachrání životy pacientů s nemocí COVID-19.

“Vývojem ventilační techniky se zabývám už více než 25 let. Nyní jsme spolu s kolegy z Fakulty biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze vyvinuli ventilátor CoroVent. Tento ventilátor je speciálně navržen pro pacienty, kteří mají respirační selhání vlivem koronaviru,” říká prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Cílem týmu CoroVent bylo navrhnout ventilátor z běžně dostupných dílů tak, aby bylo výrobu možné snadno škálovat. Od začátku se počítalo i s tím, že bude přístroj nutné certifikovat k použití v nemocnicích. Ventilátor je vyvíjen jako open source řešení a CoroVent tak uvolnil i veškerou dokumentaci a kódy k přístroji. Tým vývojářů je navíc ochoten poskytnout plnou součinnost dalším firmám, které budou chtít tyto ventilátory vyrábět. Výrobní náklady CoroVentu se podařilo snížit zhruba na pětinu ceny klasického komerčního řešení, a to i při zachování výroby veškerých dílů v České republice. Jeden ventilátor tak vyjde na 100 000 korun. Deset milionů korun na prvních 100 přístrojů se snaží tým získat od lidí prostřednictvím kampaně na Donio.cz. Pokud se podaří vybrat více peněz, CoroVentů bude vyrobeno více. Součástky a díly jsou v zásobě až pro 500 ventilátorů, které tým dokáže vyrobit za tři týdny.

“Cíl postavit rychlým způsobem ventilační jednotky mělo na světě mnoho týmů. Všechny ale stály na smyšlenkách nadšenců, kteří jsou bohužel absolutní laici. Ani my jsme nebyli jiní. Zkoumali jsme zdánlivě snadná řešení: Vhánět pacientům vzduch do plic nějakým balonkem, vymyslet rozdvojky a ventilovat dva pacienty na jednom přístroji a podobně. Už první konzultace s odborníky nás ale vyvedla z omylu. Pochopili jsme, že tato řešení by možná na několik hodin mohla pomoci, ale rozhodně nejsou dlouhodobá. Navíc by všem pacientům poškodila plíce více než samotná nemoc. Proto jsme se pustili do vývoje profi řešení. Nyní intenzivně testujeme prototyp a připravujeme se na jeho certifikaci ve zrychleném řízení podle norem platných pro použití v krizové situaci,” říká Tomáš Kapler, který tým založil a koordinuje.

Dodejme, že COVID19CZ během neuvěřitelných několika dní v době vyhlášení nouzového stavu postavilo call centrum 1212, které odbavuje všechny otázky okolo koronaviru. Následně také pomohlo vytvořit informační stránky, které výrazně snížily počet volajících na linku 1212 a uvolnily kapacity tísňových linek.

Projekt CoroVent je nyní ve fázi dokončování vývoje a zahájení malosériové výroby na 500 plicních ventilátorů určených pro problémy způsobené COVID-19. Jejich dodávky do nemocnic začnou do tří týdnů. CoroVent má zabránit tomu, aby v nejbližších několika týdnech chyběly stovky plicních ventilátorů, které už na trhu ke koupi nejsou. Na vývoji zařízení spolupracuje celá řada akademických a medicínských pracovišť a pomoc nezištně nabídly i soukromé společnosti. NA výrobu první stovky přístrojů mohou přispět i lidé v kampani na Donio.

O platformě COVID19CZ

COVID19CZ vzniklo jako neformální uskupení odborníků. Základ iniciativy položili čeští podnikatelé a technologičtí odborníci, kteří k sobě postupně nabalují komunitu dobrovolníků, a nadšenců ochotných pomoci. Společnými silami ukazují, jak data a technologie pomáhají šíření nákazy zpomalit a minimalizovat její následky. Pilíře aktivit, kterým se COVID19.cz věnuje jsou tři:

  • Chytrá karanténa = Soubor opatření, která oddělí nemocné a potenciálně nakažené od zdravých osob a zároveň bude důsledně chránit zdravotníky. Lidi chrání před nákazou a ekonomiku před kolapsem.
  • Zajištění odpovídajících pomůcek a podmínek pro naše zdravotníky. Zdravotníci jsou naší hrází před nákazou.
  • Informování veřejnosti. Žádná z opatření nebudou účinná, když o nich lidé nebudou vědět, nebudou jim rozumět a nebudou je dodržovat.

Obrázek: Freepik

Napsat komentář