Český průmysl může zkolabovat do 10 let

ČMA výroba přidaná hodnota

Rada expertů České manažerské asociace (ČMA) žádá vládu České republiky a všechny politické strany o konkrétní podporu českých firem, které tvoří finální produkty s vyšší přidanou hodnotou. Národní ekonomická politika by se měla neprodleně soustředit na inovace, podnikání mladých lidí, vědu a vzdělávání. Za současné pandemické situace ale vláda přijímá opatření, jež jdou v řadě aspektů proti tomuto západnímu trendu i proti národnímu zájmu.

Pandemie zvýšila tlak na proměnu české ekonomiky, na opuštění konceptu levné práce. Podle ČMA bychom měli následovat celosvětové trendy, nebýt montovnou Evropy a soustředit se na podnikání, jehož výsledkem je finální výrobek, který bude na mezinárodním trhu konkurenceschopný. Právě takový druh podnikání zvýší bohatství českého státu a bude motivovat mladé lidi realizovat své aktivity v Česku, nikoliv v daňových rájích. „Musíme hledat cesty, jak národní podnikání znovu povzbudit a přivést k němu mladé lidi. Pokud to neuděláme, budeme jen vykonávat dohody a příkazy. Obnova ekonomiky musí jít cestou k co nejvyšší přidané hodnotě. A to se nám nedaří,“ uvedl česko-americký ekonom, profesor Milan Zelený.

ČMA viní současnou vládu ze selhání v procesu transformace národní ekonomiky, za populistické rozhazování a zadlužování státu. Postrádá strategické infrastrukturní projekty, zejména dálnice a rychlodráhy. Pokud se celonárodní debata nebude ubírat směrem, který experti ČMA doporučují, a čeští politici nepodniknou změny v následujících oblastech, nezdravé prostředí v české ekonomice vzroste. Za 10 let už firmy produkující finální výrobky s přidanou hodnotou přestanou být tváří v tvář nadnárodním korporacím konkurenceschopné a postupně zaniknou.

Zdroj: businessinfo.cz

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

Government

Ochrana oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti připravilo metodiku ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Číst dále »