Česká ekonomika klesla v prvním čtvrtletí o 3,4 %

slunečnice pole

Zpřesněné údaje o výkonu HDP za letošní první čtvrtletí potvrzují prudký pokles české ekonomiky.

Ve druhém čtvrtletí se prohloubí jak mezičtvrtletní, tak meziroční propad české ekonomiky, počínaje třetím čtvrtletím by se ale měl HDP vydat k mezičtvrtletnímu růstu.

Zpřesněné údaje o HDP za letošní první čtvrtletí hlásí, že česká ekonomika klesla o 3,4 % v mezičtvrtletním vyjádření a o 2 % meziročně.

Mezičtvrtletní pokles HDP tak byl nepatrně výraznější, než co hlásily dosavadní údaje.

Na straně poptávky byl tahounem poklesu české ekonomiky především propad investičních výdajů, na straně tvorby HDP zpřesněné údaje potvrzují pokles v obchodu, dopravě, ubytování a pohostinství, a také ve zpracovatelském průmyslu.

Toto konstatování platí v zásadě jak pro meziroční pokles HDP, tak pro vývoj v mezičtvrtletním vyjádření.

Zajímavý je pohled na statistiku sektorových účtů za letošní první čtvrtletí, kde je patrný výrazný pokles míry investic nefinančních podniků, což lze vnímat jako reflexi poklesu ekonomické aktivity a nárůstu nejistot souvisejících s koronavirem.

Mírně klesla míra zisku nefinančních podniků, zpomalil se růst mzdových nákladů.

V případě domácností se výrazně zpomalilo tempo růstu reálného příjmu ze zaměstnání a naopak se zvýšila míra úspor.

Pomalejší růst příjmů domácností ze zaměstnání je reflexí odstávek výroby a nižšího počtu odpracovaných hodin v souvislosti s koronavirem.

Související nejistoty, kombinované s faktickou nemožností realizovat některé výdaje v souvislosti s restrikcemi danými s koronavirem, pak v letošním prvním čtvrtletí vytáhly míru úspor domácností na 13,5 %, což je nevyšší úroveň od třetího čtvrtletí roku 2010.

Na českou ekonomiku v prvním čtvrtletí začala dopadat tíže dění okolo koronaviru, což se projevilo jak v poklesu HDP, tak v chování ekonomických subjektů, zejména v podobě poklesu míry investic na straně podniků a nárůstu míry úspor domácností.

Česká ekonomika zápasí nejen s omezením výroby a prodejů souvisejících s koronavirem, ale obecně také s vysokou a v řadě ohledu neznámou nejistotou, kterou pandemie přinesla, a kterou může představovat i do budoucna.

Za celý rok 2020 pracuji s odhadem poklesu české ekonomiky o 7,3 %.

Ve druhém čtvrtletí bude pokles české ekonomiky kulminovat, počínaje třetím čtvrtletím by se ale měl HDP v mezičtvrtletním vyjádření oživovat.

Oživení české ekonomiky by se mělo dále přenést i do roku 2021, kdy by měl celoroční růst HDP dosáhnout zhruba 5 %.

Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE

Napsat komentář