Ceny rezidenčních nemovitostí vzrostou v roce 2018 v průměru o 4,3 procenta

Nabídka nových bytů

Nabídka nových bytů od developerských společností zaznamená v České republice v letošním roce mírný jednoprocentní nárůst, situace by se měla dále zlepšit v roce 2019. Poptávka po rezidenčních nemovitostech převýší nabídku ve všech regionech, což mimo jiné povede k dalšímu zvyšování cen, a to v průměru o 4,3 procenta.

Zatímco nabídku v oblasti rezidenčních nemovitostí podle ředitelů developerských firem nejvíce ovlivňují podmínky pro realizaci projektového plánování a demografický vývoj, poptávka je podle nich tažena nízkými úvěrovými mírami. Vyplývá to ze Studie developerských společností Q1/2018, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika.

Nabídka nových rezidenčních nemovitostí v roce 2018 podle ředitelů developerských společností v Praze mírně poroste, a to v průměru o 1,1 procenta. Růst nabídky nových bytů v této lokalitě přitom avizují tři pětiny (60 procent) developerských firem, třetina (30 procent) ředitelů naopak hovoří o poklesu. Podobný vývoj se očekává i v mimopražských regionech, kde se bude růst nabídky pohybovat na úrovni 1,0 procenta. Ke zlepšení situace by mělo dojít v roce 2019, kdy developerské firmy predikují v rámci České republiky dvouprocentní růst nabídky nových nemovitostí (2,1 procenta v Praze, 2,2 procenta v mimopražských regionech).

Nabídku v oblasti rezidenčních nemovitostí aktuálně nejvíce ovlivňují podmínky pro realizaci projektového plánování a demografický vývoj. Na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor, který maximálním způsobem ovlivňuje nabídku, je ředitelé ohodnotili průměrnou známkou 6,1. Významný vliv pak také mají dlouhé lhůty pro realizaci projektů (4,2 bodu z 10). Nejmenší vliv na vývoj nabídky má naopak neaktuální územní plán (2,9 bodu z 10).

„Dlouhodobě negativně ovlivňuje nabídku nejasná legislativa a zdlouhavé povolovací řízení výstavby. Doba od záměru k realizaci projektu tak často překračuje i deset let. Vidíme také, že developeři takřka opustili segment nejlevnějších bytů, které již na trhu téměř nejsou, a při omezené nabídce se soustředí na vyšší segmenty,“ říká Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti KPMG v České republice. Podobný názor má také Ján Horváth, CEO divize Real Estate, CTR group. „Jediným, zato však velmi silným faktorem způsobujícím nepružnou a nedostatečnou nabídku bydlení, je dlouhodobě tragický legislativní rámec upravující povolování nových staveb a nepřiměřená práva nejrůznějších sdružení, spolků a jiných účelově vzniklých účastníků. Jak smrtící tento koktejl může být, ukazuje třeba náš letos dokončený projekt Panorama Pražačka s 26 byty, kdy od koupě pozemku po kolaudaci projektu uplynulo téměř 14 let. Tedy každý jeden byt nás stál skoro dva roky času!“ Svůj pohled přidává také Pavel Malyshev, director ve společnosti PRECO GROUP s.r.o. „Nejvíce ovlivňuje rozšíření nabídky nových bytů na území měst příliš konzervativní postoj stavebních úřadů k problematice rozvoje a obnovení měst. Netransparentnost a složitost procesu schvalování a vydávání stavebních povolení i přes novelu stavebního zákona. Předimenzovaná opatrnost úřadů v kladném rozhodování a priorita laického názoru veřejnosti nad odborným názorem autorů projektů a dotčených orgánů vede k nežádoucím výsledkům, jakými jsou malá nabídka a hlavně totální stárnuti měst.“

Růst poptávky po rezidenčních nemovitostech v tomto i příštím roce opět převýší nabídku v celé České republice. Největší nárůst poptávky je očekáván v Praze, kde dosáhne úrovně 3,0 procenta v roce 2018 a 3,2 procenta v roce 2019. V mimopražských regionech pak poptávka v tomto i příštím roce poroste tempem 2,5 procenta.

Vývoj poptávky po nových bytech je v současné době tažen především nízkými úvěrovými mírami a sazbami hypotečních úvěrů. Na stupnici od 0 do 10 ohodnotili ředitelé stavebních společností tyto faktory průměrnými známkami 7,5, respektive 7,0 bodu. Významně se na míře poptávky po rezidenčních nemovitostech podílí také očekávaný ekonomický vývoj (6,7 bodu z 10). Nejmenší vliv na poptávku pak mají podle nich ceny nemovitostí (4,0 bodu z 10).

„Jedná se zejména o pozitivní vliv dobré kondice české ekonomiky. K poptávce přispívají také výhodné úrokové sazby hypoték a zejména v Praze pak apetit investorů,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group, a. s. Situaci dále rozebírá Alexej Veselý, výkonný ředitel Trikaya Czech Republic a.s. „Poptávka je stále velmi silná, přesto se rostoucí ceny nemovitostí dostávají na hranici, kdy ne všichni zájemci na nové bydlení v novostavbě dosáhnou. Slabou nabídku přesto nadále saturují ekonomicky silnější vrstvy zájemců, byty se proto dobře prodávají i za vyšší ceny. V letošním roce očekáváme, že poptávku ovlivní také rostoucí ceny hypoték.“

Zvyšovat se budou v letošním roce také ceny rezidenčních nemovitostí, a to v průměru o 4,3 procenta. V roce následujícím pak ředitelé developerských firem hovoří o dalším zdražení bytů o 3,5 procenta. Zatímco zvyšování cen bytů v roce 2018 avizuje devět z deseti (89 procent) developerských firem, snížení cen bytů v tomto období neplánuje ani jedna developerská společnost.

„Uměle snižovaná nabídka, která je způsobena pomalým povolováním nových bytových projektů, tlačí ceny za bydlení nahoru. V okamžiku, kdy bude moci nabídka lépe reagovat na zvýšenou poptávku, pomůže to celému rezidenčnímu trhu. Pro tento rok očekáváme, že ceny nového bydlení budou v Praze růst zhruba do 5 procent,“ tvrdí Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema a.s. Vývoj cen komentuje také Ivor Ševčík, CEO v All Inclusive Development a.s. „Stále průběžně zdražujeme. Již v loňském roce jsme nabízeli mimo jednoho projektu rekonstrukce výhradně projekty energetické náročnosti B, letos jsme připravili dva zcela pasivní projekty, což nás připravuje na budoucí podmínky na trhu, ale tyto technologie poměrně dost stojí. Naši klienti si naštěstí uvědomují, že se jim to bohatě vrací na kvalitě života a nákladech na teplo.“

Napsat komentář