Ceny průmyslových výrobců se v roce 2022 meziročně zvýšily o 24,3 %

roboti průmysl

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 % a meziročně o 27,3 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,1 % a meziročně byly vyšší o 20,1 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 12,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,6 % a meziročně o 7,3 %.

V průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 31,8 %, ceny průmyslových výrobců o 24,3 %, ceny stavebních prací o 12,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,8 %.

„Meziroční růst cen všech výrobců v prosinci pokračoval. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o více než 27 % a ceny průmyslových výrobců, navzdory druhému meziměsíčnímu poklesu v řadě, o 20,1 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 12,2 % a ceny tržních služeb pro podniky o více než 7 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny vajec o 9,5 %, brambor o 9,4 %, zeleniny o 6,4 %, drůbeže o 4,7 % a mléka o 4,1 %. Klesly ceny olejnin o 6,8 %, ovoce o 4,8 %, obilovin o 1,1 % a jatečných prasat a skotu shodně o 0,4 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 27,3 % (v listopadu o 29,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 20,7 %. Vyšší byly ceny brambor o 48,5 %, zeleniny o 39,4 %, obilovin o 34,5 % a olejnin o 6,7 %. Ceny ovoce klesly o 17,7 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,7 %. Vzrostly ceny vajec o 73,2 %, jatečných prasat o 47,4 %, drůbeže o 37,7 %, mléka o 36,5 % a skotu o 19,7 %.

Ceny zemědělských výrobců byly v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 31,8 % (v roce 2021 o 6,9 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 37,1 %, ceny živočišných o 24,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 48,9 %, olejnin o 40,2 %, brambor o 28,4 % a zeleniny o 14,6 %, ceny ovoce byly nižší o 2,4 %. V okruhu živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 28,2 %, mléka o 25,4 %, jatečných prasat o 24,6 %, skotu o 23,5 % a drůbeže o 19,5 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců snížily o 1,1 %. Klesly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly nižší o 5,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,7 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,9 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 2,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,4 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 20,1 % (v listopadu o 21,3 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 53,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 25,5 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 48,2 %. Ceny v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků se zvýšily o 19,3 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 40,4 % a zboží krátkodobé spotřeby o 23,0 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,5 % (v listopadu o 14,6 %).

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 24,3 % (v roce 2021 o 7,1 %), což byl nejvyšší meziroční nárůst od vzniku ČR v roce 1993. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 50,7 %, chemických látek a výrobků o 35,2 %, těžby a dobývání o 27,5 % a dřeva, papíru a tisku o 24,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 19,2 %.

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,7 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 12,2 % (v listopadu o 11,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 15,8 % (v listopadu o 16,9 %).

Ceny stavebních prací byly dle odhadu v průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 vyšší o 12,3 % (v roce 2021 po zpřesnění o 5,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly v průměru za celý rok 2022 o 20,7 % (v roce 2021 o 10,9 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se ceny za služby v oblasti zaměstnání o 9,5 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 1,6 % a za služby v pozemní dopravě o 0,5 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 2,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 7,3 % (v listopadu o 6,5 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 15,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,7 % (v listopadu o 6,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky se průměru za celý rok 2022 v porovnání s rokem 2021 zvýšily o 5,8 % (v roce 2021 o 1,3 %). Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,4 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 8,7 %, za informační služby o 6,9 %, za služby v pozemní dopravě o 6,2 % a za právní a účetnické služby o 5,5 %. Shodně se zvýšily ceny za služby v oblasti zaměstnání a za skladování a podpůrné služby v dopravě, a to o 15,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,1 % (v roce 2021 o 1,3 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – listopad 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v listopadu meziměsíčně klesly o 0,9 % (v říjnu o 2,6 %). Nejvíce se snížily ceny v Bulharsku o 12,6 % a na Slovensku o 11,6 %. V Německu byly ceny nižší o 3,9 %, v Rakousku o 1,5 %, v Česku o 1,0 % a v Polsku o 0,1 %.  Vyšší růst cen byl v Itálii o 3,3 %, ve Švédsku o 2,7 % a v Irsku o 2,4 %.

V listopadu meziročně vzrostly ceny v EU o 27,4 % (v říjnu o 31,1 %). Ceny se zvýšily především v Maďarsku o 63,5 % a v Lotyšsku o 51,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 38,8 %, v Německu o 29,0 %, v Polsku o 28,3 %, v Rakousku o 22,3 % a v Česku o 21,3 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 13,0 %.

TZ/ČSÚ

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »