Centrum míčových sportů u českobudějovického výstaviště už zná termín dokončení

Centrum míčových sportů (CMS) u českobudějovického výstaviště – další z projektů Jihočeského kraje pro zlepšení života Jihočechů začíná dostávat konkrétní podobu. Reprezentativní multifunkční sportovní zařízení má mít kapacitu 5 000 diváků a hrací plochu o rozměrech 30 x 50 metrů s dostatečnou výškou 13 m. Cena je odhadována na 1,5 miliardy Kč. Konkrétní podoba zařízení vzejde z architektonické soutěže, jejíž zadání se právě finalizuje. Vítězný návrh bude znám v únoru příštího roku, stavební povolení by kraj rád získal v červenci 2026 a dokončení celého projektu je plánováno na listopad 2028.

„Před pár měsíci jsme představili celý záměr a od té doby jsme na něm poctivě pracovali. Dnes jsme se díky tomu dostali do fáze, kdy budeme zahajovat architektonickou soutěž. Důležité je, že jsme museli udělat dohodu mezi krajem, městem a státem, protože stojíme na pozemku, který nepatří ani městu, ani kraji, ale státu. Vlastně je v majetku výstaviště, které patří Ministerstvu zemědělství. Takže jsme se museli dohodnout, za jakých podmínek budeme sportovní halu realizovat. Domluvili jsme se, že upravíme celý tento prostor. Teď vypíšeme architektonickou soutěž, která nebude řešit jenom halu, ale také vstup do výstaviště, který by se proměnil, vyrostly by tam parkovací domy, administrativní budovy a celý ten prostor by se zkultivoval. Na tom jsme se už domluvili, máme k tomu podepsané všechny smlouvy a teď spouštíme architektonickou soutěž,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a zdůraznil, že na celém procesu přípravy je důležité uvědomit si, k čemu bude hala v budoucnu sloužit.

„Ke společnému stolu jsme se posadili se sportovci, či odborníky na kongresovou turistiku a poprosili jsme je, aby nám řekli, co všechno v té hale má být, aby mohla fungovat. Ta hala nemá být halou pro volejbalový Jihostroj. Musí být halou, kde se může odpoledne hrát volejbal, přes noc se připraví a ráno tam může začínat velký světový kongres a druhý den tam může být třeba koncert. Teprve v té chvíli začne být halou, která může být maximálně využívána a začnou sem jezdit lidé na kongresovou turistiku. Může do kraje přivádět desítky tisíc návštěvníků a tady zaměstnávat lidi v restauracích, hotelích a přinášet obrovské ekonomické benefity,“ zdůraznil hejtman Kuba.

Už za čtyři roky tak budou mít jihočeští sportovci k dispozici to nejmodernější zázemí s dostatečnou kapacitou, které se nemusí stydět hostit nejprestižnější mezinárodní vrcholové sportovní soutěže, velké kulturní akce či kongresy a konference. Očekává se, že centrum přiláká ročně 25 000 až 40 000 návštěvníků kulturních akcí a dalších 90 000 až 120 000 sportovních nadšenců. Sportovní kluby regionu pak díky novému centru najdou zázemí pro více než 6 700 svých členů.

„Já si velmi vážím toho, že jsme se tady dokázali dohodnout vlastně tři klíčové subjekty, Ministerstvo zemědělství, potažmo naše výstaviště, Jihočeský kraj a město České Budějovice, protože ten projekt je obrovským bonusem pro všechny. Pokud chceme výstaviště posunout na středoevropskou úroveň, tak potřebujeme zajistit důstojný vstup do areálu, což je součástí celého projektu. Na Zemi živitelku standardně chodí přes 100 000 návštěvníků. Musíme jim zajistit také parkování, bude tu tedy i parkovací dům, který se analogicky samozřejmě bude využívat i pro další akce konané na výstavišti. V posledních letech, a za to se sluší poděkovat současnému vedení, se výstavišti podařilo zčásti svůj areál zmodernizovat, takže už dnes se tady konají významné konference i mezinárodní akce. Proto musíme vytvořit patřičnou infrastrukturu. A poctivě řeknu, kdyby to mělo zůstat jenom na nás, respektive na akciové společnosti Výstaviště České Budějovice, tak by to byl běh na několik desetiletí. Možná, že některé věci bychom nikdy nebyli schopni zrealizovat. A to se i díky spolupráci s Jihočeským krajem a s městem České Budějovice teď podaří,“ doplnil ministr zemědělství Marek Výborný.

Projekt je součástí širšího plánu revitalizace území podél Vltavy, který zahrnuje otevření prostoru Výstaviště, zpřístupnění levého břehu Vltavy a propojení obou břehů řeky lávkami. Tento plán také počítá s výstavbou nových hotelů a dalších zařízení, které podpoří cestovní ruch a ekonomický rozvoj regionu. „My, jako město České Budějovice, jsme u toho projektu od začátku. Bavíme se s krajem, s volejbalisty a se všemi, kdo jsou na projektu zainteresováni, o tom, jak by to tu mělo vypadat. A na nás potom bude úprava celého prostoru kolem haly. Chtěli bychom z něj udělat přívětivé místo vhodné pro trávení volného času,“ uvedl 1. náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.

Studie proveditelnosti ukazuje, že projekt přinese významné socioekonomické přínosy pro region. Při výstavbě centra se vytvoří pracovní příležitosti v hodnotě 400 milionů Kč a při jeho provozu dalších 180 milionů Kč. Investice do lokální infrastruktury a cestovního ruchu dosáhnou 650 milionů Kč. Dlouhodobě by měl projekt přinést celkový přínos ve výši 7,5 miliardy Kč během 30 let.

Kraj věří, že nové Centrum míčových sportů přispěje k rozvoji sportu a kultury v Jihočeském kraji, zvýší kvalitu života obyvatel a posílí turistickou atraktivitu regionu. Tento projekt je důležitým krokem směrem k modernizaci a zlepšení infrastruktury, která bude sloužit jak sportovcům, tak široké veřejnosti.

TZ/Jihočeský kraj

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář