B2B

B2B

franchisa

#franchising

  • B2B 
Pojmy „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání… Read More#franchising »