Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů

Již v dubnu bylo znát, že situace s pověřenci zvláště u veřejných správců bude velmi tristní, na trhu práce se objevilo mnoho a mnoho pověřenců, kteří vzešli z jedno či dvoudenních kurzů či seminářů. Řada těchto osob, mávajíce získaným certifikátem, aniž by aspoň z dálky viděli text nařízení, vydávalo a vydává řadu doporučení, která jsou přímo v rozporu i se zdravým rozumem, natož pak s nařízením GDPR.

Tato situace nás vedla k iniciování vzniku Asociace pověřenců, která by měla za úkol sjednocovat postupy pověřenců, pokud možno vytvořit nějaký certifikační proces, který by prokázal kvalitu pověřence. A to nejen po stránce vědomostí práva, ale též IT security apod.

Ustavující výbor se pravidelně schází od července, bohužel zapsání spolku pozdrželo nedorozumění s majitelem objektu sídla, nicméně nyní již zápis běží.

S radostí jsme přijali domluvu s nakladatelstvím Averia, které se tím stalo naším mediálním partnerem pro Česko a Slovensko.

Prvním větším počinem Asociace je příprava seminářů pro školství, který je určený zvláště pro ředitele škol a zástupce obcí. Účelem semináře je seznámit tyto osoby s činností pověřenců a vysvětlení některých nesprávných činností, ke kterým dosud došlo.

Petr Gondek, DPO, managing director GDPR Support s.r.o.

Napsat komentář

HR a Jobs

Revoluce v benefitech se nekoná

[[{“value”:” I navzdory obavám z dopadu vládního konsolidačního balíčku na oblast zaměstnaneckých benefitů k žádnému kritickému scénáři nedošlo a očekávané plošné snižování benefitů se nekonalo.

Číst dále »