Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů

Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů

Již v dubnu bylo znát, že situace s pověřenci zvláště u veřejných správců bude velmi tristní, na trhu práce se objevilo mnoho a mnoho pověřenců, kteří vzešli z jedno či dvoudenních kurzů či seminářů. Řada těchto osob, mávajíce získaným certifikátem, aniž by aspoň z dálky viděli text nařízení, vydávalo a vydává řadu doporučení, která jsou přímo v rozporu i se zdravým rozumem, natož pak s nařízením GDPR.

Tato situace nás vedla k iniciování vzniku Asociace pověřenců, která by měla za úkol sjednocovat postupy pověřenců, pokud možno vytvořit nějaký certifikační proces, který by prokázal kvalitu pověřence. A to nejen po stránce vědomostí práva, ale též IT security apod.

Ustavující výbor se pravidelně schází od července, bohužel zapsání spolku pozdrželo nedorozumění s majitelem objektu sídla, nicméně nyní již zápis běží.

S radostí jsme přijali domluvu s nakladatelstvím Averia, které se tím stalo naším mediálním partnerem pro Česko a Slovensko.

Prvním větším počinem Asociace je příprava seminářů pro školství, který je určený zvláště pro ředitele škol a zástupce obcí. Účelem semináře je seznámit tyto osoby s činností pověřenců a vysvětlení některých nesprávných činností, ke kterým dosud došlo.

Petr Gondek, DPO, managing director GDPR Support s.r.o.

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »