500 000 000 EUR: Podpora pro inovativní malé a střední podniky

Horizon 2020

Skupina UniCredit a Evropský investiční fond (EIF) podepsali dohodu o zvýšení záruky InnovFin pro malé a střední podniky (SME). Cílem je zlepšení přístupu k financování pro inovativní malé, střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací v osmi zemích. Mezi ně patří kromě České republiky také Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Srbsko. Nová dohoda umožní skupině poskytovat, skrze své banky nebo leasingové společnosti, dodatečné financování v objemu 340 miliónů eur. S původně podepsaným objemem financí ve výši 160 miliónů eur budou mít malé a střední podniky v uvedených zemích k dispozici celkem 500 milionů eur.

Dohoda je podporována programem Horizon 2020. Jde o rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace, a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), které tvoří jádro Investičního plánu pro Evropu.

Banky v Bosně a Hercegovině a v Srbsku dostanou záruku z EIF a podporu z programu Horizon 2020. Dohody o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku bude podporovat program EFSI.

Jyrki Katainen místopředseda Evropské komise a komisař pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Geografický dosah Evropského fondu pro strategické investice má rozhodující význam. Na základě současné dohody se skupinou UniCredit z něj bude profitovat šest států EU ve střední a východní Evropě. Malé a střední podniky v těchto členských a dvou sousedních zemích mohou nyní požádat banky ze skupiny UniCredit o úvěry se zárukou z rozpočtu EU, tak aby mohly začít podnikat a rozšířit svou obchodní činnost.“

Výkonný ředitel EIF Pier Luigi Gilibert, dodal: „Na základě rámcových dohod, které jsme dnes oznámili, dojde k navýšení podpory. Díky ní může více než 500 inovativních malých a středních podniků v osmi různých zemích využít nové možnosti financování ze skupiny UniCredit. A to prostřednictvím třinácti dceřiných společností této skupiny. K oslovení společností s velkým potenciálem růstu skupiny UniCredit využije své zkušenosti s iniciativou InnovFin. Rovněž využije své intenzívní zaměření na malé, střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací. Kromě toho zužitkuje rozsáhlou pobočkovou síť v zemích regionu střední a východní Evropy. Nadále bude podporovat inovace a podnikání.“

Carlo Vivaldi, ředitel divize UniCredit pro střední a východní Evropu, uvedl: „Prostřednictvím navýšení rámcové podpory nadále umožňujeme rozvoj inovativních malých a středních podniků v zemích, kde naše skupina působí. Díky tomu zprostředkujeme jednoduší přístup k financování a zajistíme růst daných ekonomik. Nadále potvrzujeme náš závazek poskytovat služby našim klientům v regionu střední a východní Evropy.“

Transakce odráží závazek Evropské unie v krátkém čase realizovat konkrétní iniciativy s cílem urychlit poskytování úvěrů a zabezpečit realizaci transakcí, které dokážou zvýšit zaměstnanost a růst v EU.

O Evropském investičním fondu

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním cílem je podpora evropských mikro, malých a středních podniků (micro a SME) formou zlepšení přístupu ke kapitálu. EIF navrhuje a rozvíjí nástroje rizikového a růstového kapitálu. Poskytuje záruční nástroje a nástroje mikro financování, které jsou zaměřené na daný segment trhu. EIF prosazuje cíle EU formou podpory inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, hospodářského růstu a zaměstnanosti. Další informace o EIF v rámci Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) naleznete zde.

O Investičním plánu pro Evropu

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je klíčovým pilířem Junckerova plánu. Poskytuje záruky první ztráty, čím umožňuje Evropské investiční bance (EIB) uskutečňovat rizikovější investice. EFSI již dosáhl konkrétních hmatatelných výsledků. Projekty a dohody schválené pro financování podle EFSI mají podle očekávaní zmobilizovat investice v objemu více než 284 miliard eur a poskytnout podporu přibližně 611 000 malých a středních podniků ve 28 členských státech. Více informací o výsledcích Investičního plánu pro Europu se nachází zde.

O InnovFin

Záruční nástroj InnovFin pro malé a střední podniky (InnovFin SME Guarantee Facility) byl zřízen na základě iniciativy „EU InnovFin financování pro inovátory“ (EU InnovFin Finance for Innovators) podporované programem Horizon 2020. Tento nástroj poskytuje záruky a protizáruky pro dluhové financování od 25 000 až do 7,5 miliónu eur s cílem zlepšit přístup k úvěrovému financování pro inovativní malé, střední podniky a malé společnosti se střední kapitalizací (do 499 zaměstnanců). Daný nástroj je spravován Evropským investičním fondem (EIF) a realizuje se prostřednictvím finančních zprostředkovatelů – bank a jiných finančních institucí, v členských státech EU a přidružených zemích. EIF v rámci tohoto nástroje poskytuje finančním zprostředkovatelům záruku na část jejich ztrát vzniklých z dluhového financování krytého tímto nástrojem.

Napsat komentář