3,5 milionu výrobků ročně díky tabletům a mobilům

digitalizace b2b

V dnešní době má každý zaměstnanec jakékoli firmy vlastní smartphone a mnozí z nich i tablet. V práci je ale nepoužívají, přitom je to tak jednoduché a ušetří čas svůj, firmy, nepotřebují papírové dokumenty…

Společnost FLEXCON vyrábí kabelové svazky a zabývá se elektromechanickými montážemi. Má více než 1100 typů aktivních výrobků a ročně zákazníkům z celého světa dodá více jak 3 500 000 kusů výrobků. Hodnota PPM za rok 2019 byla méně než 150, tedy že na jeden milion výrobků připadá 150 dílů. Bez digitalizace by těchto výsledků nebylo možné dosáhnout.

Kolik času ušetří digitalizace výroby?

Výrazně se ušetří např. při technické přípravě výroby. Pokud došlo k jakékoli změně řízení a s tím související distribuce nových dokumentů na jednotlivé útvary firmy, dříve musel pracovník tyto útvary „oběhat“ se změnovými listy pro odsouhlasení navrhovaných změn. Následně proběhla poměrně administrativně náročná výměna dokumentů na jednotlivých útvarech, kterých se změna týkala.

„Nyní je změnové řízení prováděno přímo v našem informačním systému, kdy zodpovědný pracovník obdrží systémem notifikaci, a odsouhlasení změn provede přímo v systému. Změna se provede on-line ve všech zařízeních a je k dispozici téměř okamžitě. Toto se týká i změn za běhu výroby,“ vysvětluje Tomáš Sekyra, jednatel společnosti FLEXCON.

Úspora 20 minut na jednoho pracovníka, papíry jsou minulost

Při řízení výroby má zavedení tabletů další benefity – dříve pracovník prováděl tisk a distribuci papírových výrobních příkazů, nyní není tato činnost potřeba, operátoři vidí frontu práce včetně výrobní dokumentace přímo v tabletu. Ušetří se tak výrazně na nákladech na papír, tonery a tiskárny.

„Máme zjištěno, že časová úspora na jednoho zaměstnance je zhruba 15 až 20 minut. Pracovník již totiž neodchází z pracoviště k odváděcím terminálům, všechny potřebné operace probíhají v tabletu,“ uvádí Sekyra.

„Na takovém tabletu mohou zaměstnanci vidět v reálném čase frontu práce, aktuální dokumentaci, kontrolují svůj čas, komunikují a řeší úkoly. Pomocí online propojení různých oblastí a procesů výroby, které jde směrem od výroby přes mistra, servis, kontrolora do skladu s výrobky. Nad tím vším je postavená interní komunikace využívající aplikace podobná Messengeru od Facebooku,“ doplňuje Petr Kubíček, výkonný ředitel B2A, která se zabývá digitalizací výroby.

Výroba je evidována online a bez prodlev

Pracovník s potřebnou kvalifikací má na tabletu potřebná data okamžitě k dispozici, může tedy rychle a efektivně pracovat, posílat potřebné úkoly na další zaměstnance, má okamžitě k dispozici evidenci neshod, může online kontrolovat měřené parametry přímo na konkrétní operaci a přenášet je do informačního systému, na jedno kliknutí v tabletu má veškerou historii výroby včetně rodného listu výrobku…

„Nelze zapomenout i na nesporný marketingový přínos. Díky digitalizaci máme perfektně zvládnutý systém řízení výrobního procesu, což můžeme velmi jednoduše a v atraktivním formátu představit potenciálním zákazníkům, což je velké plus pro nás,“ dodává Sekyra.

O digitalizaci se hodně mluví, ale…?

V současné době se přirozeně zvyšuje zájem o digitalizaci jednotlivých výrobních procesů, záleží ale na každé společnosti, jak se k této výzvě postaví. Zda dnešní dobu využijí pro digitální řešení a inovace obecně, nebo ne.

„Z mého pohledu jsou české podniky v této oblasti ještě dosti rezervované. Hodně se o tom mluví, ale propojení digitalizace procesu a výroby není v mnoha firmách ani vzdáleně viditelné. K rychlejšímu nástupu digitalizace výrobního procesu a s tím spojených činností, může paradoxně přispět nynější situace, kdy jsou firmy omezeny a je nutno řešit práci vzdáleně,“ myslí si Sekyra.

„Přirovnal bych to k závodům formule 1, když na trať vjede vodící vůz. Všichni najednou mají čas popřemýšlet, upravit taktiku, snížit rozdíly a pak se do toho znova naplno dát,“ zakončuje Kubíček z B2A.

Napsat komentář