Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2022

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2022 svým usnesení č. 214 ze dne 29. března 2023. SÚJB tyto dokumenty zveřejnil na svých internetových stránkách v rubrice Výroční zprávy. TZ   ​ 

Stravovací zaměstnanecké benefity poskytuje 93 % firem

Stravování v kantýně, stravenkový paušál, dovozy obědů, elektronické nebo papírové stravenky a další stravovací benefity poskytuje zaměstnancům 93 % zaměstnavatelů. Roste hlavně poskytování stravenkového paušálu. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi podniky napříč odvětvími a regiony České republiky. „Podle firem nejlépe k motivaci zaměstnanců kvalitně a pravidelně se stravovat přispívají firemní kantýny. S […]

Hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí 2022 skončilo v deficitu

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí stoupla meziročně o 2,1 p. b. na 44,1 % HDP. Schodek hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhl 103,8 mld. Kč, což v meziročním srovnání znamená zhoršení o 7,0 mld. […]

Hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí 2022 skončilo v deficitu

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,8 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí stoupla meziročně o 2,1 p. b. na 44,1 % HDP. Schodek hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhl 103,8 mld. Kč, což v meziročním srovnání znamená zhoršení o 7,0 mld. […]