Tým TD SYNNEX posílila marketingová manažerka Zuzana Plzenská

Na pozici marketingové manažerky TD SYNNEX Czech Republic nastoupila počátkem února Zuzana Plzenská. Přebírá zodpovědnost za marketingovou strategii společnosti a za řízení všech marketingových i komunikačních aktivit. „Zuzana přichází s bohatými zkušenostmi z nadnárodních IT společností. Pevně věřím, že je zužitkuje ve prospěch TD SYNNEX, v projektech podpory našeho produktového portfolia i prezentaci přidané hodnoty, […]

HDP v roce 2022 vzrostl o 2,4 %

Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně vzrostl o 0,2 %. HDP za celý rok 2022 vzrostl o 2,4 %. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl ve 4. čtvrtletí o 0,4 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2021 vzrostl o 0,2 %. Hrubá přidaná hodnota (HPH) vzrostla ve 4. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 1,0 %. V mezičtvrtletním […]

Česká republika zaslala Evropské komisi připomínky k taxonomii

Jak již Potravinářská komora ČR informovala, Evropská komise připravuje nový delegovaný akt pro biodiverzitu, který by měl stanovovat kritéria taxonomie pro udržitelné financování i pro oblasti živočišné výroby, rostlinné výroby, zpracování potravin a hnojiv. Pro tyto účely založila Komise Platformu pro udržitelné financování. Taxonomie ve smyslu připravované legislativy představuje klasifikaci lidských činností za účelem posouzení […]

Rodiny s ekonomicky závislými dětmi představují téměř polovinu domácností tvořených jednou rodinou

ČSÚ zveřejnil další důležitou charakteristiku hospodařících domácností z údajů Sčítání 2021, a to počet závislých dětí žijících v hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou. V hospodařících domácnostech tvořených jednou rodinou žilo v roce 2021 téměř 2,1 mil. závislých dětí, což představuje v průměru 0,75 dítěte na jednu hospodařící domácnost tohoto typu. Oproti roku 2011 to znamená […]

Generated by Feedzy