Průzkum: Zemědělským podnikům chybí až pětina lidí

průzkum zemědělství

Nedostatek pracovníků pociťuje devadesát procent zemědělských podniků, přičemž většina se s tímto problémem potýká celoročně. Největší potíže se zajištěním pracovní síly jsou v živočišné výrobě. V rostlinné výrobě pak chybí především posily na sezonní práce na polích, sadech, vinicích a chmelnicích. Vyplývá to z průzkumu, který provedla Agrární komora ČR v rámci své členské základny […]

MMR: Finance na podporu zdravotnictví v REACT-EU chceme navýšit

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce dofinancovat maximum projektů z 98. výzvy programu REACT-EU. Předpoklad navýšení alokace je přibližně o 5,4 mld. Kč z EU. K navýšení by mělo dojít na podzim 2021 z tzv. druhé tranše prostředků REACT-EU, což jsou dodatečné prostředky Evropské unie. Vláda by o tom měla rozhodnout na podzim 2021. „Přesná […]

Karlovarský kraj navýšil finanční prostředky pro kotlíkové dotace

Rada Karlovarského kraje schválila navýšení stávajících finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji“. Dotace ve výši 6,7 milionu korun bude hrazena z Operačního programu Životního prostředí. „Peníze se nám podařilo získat v rámci zbytků celorepublikové alokace, která byla vyčleněna na třetí vlnu kotlíkových […]

HK: Český průmysl letos vzroste o 8,2 %

HK ČR 7-21

Podle nejnovější Komorové národohospodářské prognózy zpracované na základě modelu všeobecné ekonomické rovnováhy České spořitelny vzroste HDP letos o 3,5 % a v příštím roce o 4,6 %. Přes nedostatek čipů a dalších surovin bude průmysl letos silný, spotřeba domácností ale zůstane opatrná. Příspěvek zahraničního obchodu k letošnímu růstu ekonomiky bude zanedbatelný i přes výraznou dynamiku […]

View Once pro fotografie a videa na WhatsApp

Fotografování nebo pořizování videí na našich telefonech se stalo součástí našich životů. Ne vše, co sdílíme, se ale musí stát trvalým digitálním záznamem. Na mnoha telefonech pouhé pořízení fotografie znamená, že vám navždy zabere místo v zařízení. Proto WhatsApp představil funkci View Once pro fotografie a videa, které zmizí z chatu poté, co byly otevřeny, […]

Generated by Feedzy