Statistika přepravy za rok 2020

Metro nemocnice Motol

Za celý loňský rok je patrný pokles osobní dopravy způsobený opatřeními proti pandemii. U železniční dopravy poklesl počet cestujících o 30 %, u autobusové o 35 % a nejvíce zasažena byla letecká doprava, kde počet cestujících klesl přibližně o 84 %. Konečná data budeme publikovat v ročence dopravy za rok 2020, která vyjde v červnu […]

Třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+ vyhlášena

doprava dotace

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2020+. Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je jednou z priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu je podpora projektů […]