Začíná stavba nové tramvajové tratě Václavské náměstí a revitalizace horní poloviny náměstí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájil výstavbu nové tramvajové tratě Václavské náměstí. Součástí jedné z nejvýznamnějších investičních akcí v Praze bude i revitalizace horní části Václavského náměstí podle vítězného návrhu studia Jakub Cigler architekti, rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanic metra Muzeum, výstavba retenční nádrže na dešťovou vodu a další činnosti.

Samotné stavební práce začnou od soboty 29. června 2024 a v několika etapách potrvají celkem 1095 dnů, tj. tři roky. V první etapě od 29. června do 30. září 2024 bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Zhotovitelem stavby je společnost Eurovia CS. Předpokládané stavební náklady činí 1,239 miliardy korun. DPP podal žádost o spolufinancování projektu z Operačního programu Doprava 3 z Fondu soudržnosti EU. Veškeré aktuální informace včetně dopravních opatření budou k dispozici na webové stránce stavby zde, která je ode dneška v provozu.

„Nová tramvajová trať Václavské náměstí a revitalizace horní poloviny náměstí je nejen pro naši městskou část významným krokem kupředu. Tato investice přinese kromě moderní dopravní infrastruktury, také zlepšení veřejného prostoru, což pozitivně ovlivní každodenní život obyvatel i návštěvníků Prahy 1. Díky spolupráci s dalšími institucemi jsme se snažili zajistit minimalizování dopadů stavby na místní obyvatele i podnikatele,“ říká Karel Grabein Procházka, radní pro cestovní ruch, podporu podnikání, obchod a služby městské části Praha 1.

TZ/Praha 1

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář