Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami

[[{“value”:”

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši 7 442 000 korun za účast v kartelových dohodách týkajících se veřejných zakázek na stavební práce. Rozhodnutí už je pravomocné, účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání a nepodali rozklad.

Uvedené společnosti se nezákonně domlouvali na své účasti a nabídkách ve veřejných zakázkách Správy železnic zadávaných v roce 2015, konkrétně „Bourací práce na budovách ve správě OŘ Brno“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s. + SEŽEV facility s.r.o.), „Okrouhlice, budova RZZ – oprava objektu“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s, + COMMODUM, spol. s r.o.) a „Tišnov, budova RZZ – oprava vnějšího pláště“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s. + Hroší stavby Morava a.s.). Předem sladěné nabídky následně členové kartelu podali zadavateli, čímž jednali ve vzájemné shodě s cílem narušit hospodářskou soutěž.

Úřad v nabídkách jednotlivých soutěžitelů objevil indexaci jednotlivých položkových cen a po provedeném dokazování dospěl k závěru, že tato indexace musela být výsledkem dohod účastníků řízení.

Při ukládání pokut Úřad vycházel z hodnoty veřejných zakázek, které byly předmětem zakázané dohody. Soutěžiteli B.H.S. BOHEMIA, a.s., byla sankce zvýšena za účast ve všech třech dohodách o 25 a 20 %. Dalším účastníkům byly pokuty navýšeny tak, aby činily alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele a plnily svou represivní funkci. Všichni účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sankce o 20 % sníženy. Soutěžitelé B.H.S. BOHEMIA, a.s., a Hroší stavby Morava a.s. dosáhli také dalšího snížení pokuty, když zavedli účinný compliance program, který je prevencí případného budoucího porušení soutěžního práva.

Výše pokut pro jednotlivé účastníky kartelu činí:

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 538 000 Kč

SEŽEV facility s.r.o. 2 052 000 Kč

COMMODUM, spol. s r.o. 1 761 000 Kč

Hroší stavby Morava a.s. 3 091 000 Kč

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář