Pojištění vývozu na Ukrajinu od EGAP bude dostupnější většímu množství zakázek

[[{“value”:”

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) bude nově pojišťovat vývozní zakázky českých firem na Ukrajinu v maximální hodnotě až 5 milionů eur na ukrajinského zákazníka. Současná maximální pojistná hodnota činí 3 miliony eur. Nově navíc nebude EGAP požadovat doložení předchozího obchodního vztahu mezi exportérem a ukrajinským dlužníkem. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, který zvyšuje flexibilitu Fondu Ukrajina, schválila vláda. České firmy tak zachovají a posílí vazby na tamním trhu a získají nové obchodní příležitosti.

„O pojišťování vývozu na Ukrajinu prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti mají české firmy velký zájem. Chceme našim podnikatelům vytvořit co nejlepší podmínky pro zapojení do budoucí obnovy Ukrajiny, proto jsme schválili, že pomoc s financováním bude pokračovat i nadále. Zároveň jsme na základě podnětů upravili některé parametry, abychom umožnili rozšíření možných aktivit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„S dosavadní podporou vývozu českých firem na Ukrajinu máme i přes její relativně krátké trvání dobré zkušenosti. Zajištění stabilních podmínek je pro české firmy klíčové. Proto navrhujeme zvýšit maximální pojistnou hodnotu na ukrajinského zákazníka. Považujeme to za nezbytný krok, který českým firmám umožní s větší důvěrou působit na ukrajinském trhu a chránit se před potenciálními riziky,“ dodává ministr financí Zbyněk Stanjura.

Parametrické změny v programu, který umožnil obnovení pojištění českého exportu na Ukrajinu, přicházejí podle plánu po vyhodnocení zkušebního provozu. V rámci Fondu Ukrajina, kterým EGAP kryje pojištění vývozu českých firem do válkou zmítané země, byla od jeho spuštění loni v červenci dosud podpořena více než desítka obchodních případů přesahující objemem 120 milionů korun. Jedná se o celkový objem podpořených vývozních zakázek českých firem. Z toho 20 milionů je již řádně splaceno a revolvingové kapacity mohou pokrýt nové vývozní zakázky. Celkem EGAP registruje pět desítek žádostí za víc než 500 milionů korun.

„Po celou dobu jsme ve spolupráci s ministerstvy vyhodnocovali realizované obchodní případy i podané žádosti a podněty získané od českých i ukrajinských firem. V kontextu pravidel nastavených našimi evropskými partnery proto přicházíme s úpravami, které vycházejí vstříc potřebám českého exportu,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Pro zvýšení flexibility podpory formou pojištění vývozních úvěrových rizik teritoria Ukrajina je navrhováno zvýšení maximální pojistné hodnoty na ukrajinského zákazníka ze 3 milionů EUR na 5 milionů EUR. Nově se nahrazuje podmínka týkající se pozitivní zkušenosti s vývozcem a dovozcem podmínkou platební zkušenosti.

Pojišťování vývozu na Ukrajinu byly pojišťovny včetně EGAP nucené zastavit ihned po vypuknutí války. Česká vláda už loni rozhodla o obnovení pojišťování vývozních úvěrových rizik teritoria Ukrajina a společně s tím spojeným kapitálovým posílením EGAP. Do tzv. Fondu Ukrajina bylo za tímto účelem poskytnuto na zvýšení základního kapitálu společnosti 239 milionů korun ze státního rozpočtu a dalších 100 milionů korun bylo doplněno z vlastních zdrojů EGAP. Celkově představovala výše Fondu Ukrajina 339 milionů korun.

Pojištění vývozu se státní podporou bude i nadále poskytováno prostřednictvím standardních nástrojů pojištění EGAP podle zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Další pokračování vývozu přispěje k uchování a posílení pozice českých podniků na tomto trhu a zároveň i k naplnění programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajiny v letech 2023 až 2025. Tento program přijala vláda v říjnu 2022.

Přibližně v červnu 2024 dojde k opětovnému vyhodnocení průběhu poskytovaného pojištění a na základě jeho výsledků bude případně navržena další úprava parametrů a/nebo navýšení finančních prostředků Fondu Ukrajina.

Exportní pojišťovna loni pojistila či zaručila vývoz zboží a investic českých firem v objemu 69 miliard korun, což je druhý nejlepší obchodní výsledek od vzniku pojišťovny. Za celou dobu své existence EGAP pojistil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s.) je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář