Pěstitelé ovoce přišli o 80 procent úrody, v polovině republiky nesklidí nic

Místo obvyklých 130 tisíc tun letos tuzemští pěstitelé ovoce sklidí kvůli silným mrazům jen pětinu, zhruba 30 tisíc tun. Vyplývá to z upřesněných odhadů Ovocnářské unie ČR. Sklízet se bude jen v části Moravy, v Čechách mrazy sady zdevastovaly totálně, poškozeno je 95 až 100 procent stromů. V Čechách navíc mrazy ve stejném rozsahu zničily i vinohrady. Velké škody mají i pěstitelé sazenic stromků, ať už lesních nebo ovocných. Pomoc zasaženým sektorům projednala vláda.

Velká část pěstitelů tak letos nesklidí žádné ovoce, o sady se ale budou muset starat dále, je potřeba je ošetřovat, například zastřihovat stromy. Zůstanou jim tak zhruba dvě třetiny nákladů. Až do další sklizně ale budou tito pěstitelé bez jakýchkoliv příjmů z prodeje. Situaci nepokryje ani pojištění, které řada pěstitelů má. Komerčně pojistit proti mrazům lze, ale v České republice pouze jablka, hrušky, borůvky a jahody. Navíc je pojištění spojeno s řadou dalších podmínek, například pěstitelé jablek nebo hrušek mohou pojištění proti mrazům získat pouze jako doplněk k pojištění proti kroupám, a to i v případech, kdy mají instalované sítě proti kroupám, a toto pojištění pro ně nemá význam.

Zároveň má Ministerstvo zemědělství pro případnou kompenzaci části škod způsobených zemědělcům velmi nepřiznivými klimatickými jevy notifikovaný Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který byl aktuálně notifikován u Evropské komise do konce roku 2028. V minulosti již MZe tento program pro částečnou kompenzaci škod mrazem na ovocných kulturách použilo. Jak již dříve ministr Výborný uvedl, MZe je připraveno skrze tento program poskytnout pěstitelům minimálně 100 až 200 milionů korun.

Další možností, jak pomoci postiženým sektorům, je obdobně jako v předchozích případech řešení či zmírnění dopadů krizí využitím provozních úvěrů prostřednictvím Podpůrného a garančního a rolnického fondu (PGRLF), a to snížením jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními finančními institucemi.

Vláda si je podle ministra vědomá rozsahu škod, a to zvláště v sektoru ovocnářství.

Dle odhadů Ovocnářské Unie Čech a Moravy je prvotní odhad škod na úrovni 1 miliardy korun. Až 80 % ovocnářských podniků bude mít nulovou sklizeň ovoce. Celkově se očekává pokles sklizně ovoce zhruba o 80 %. Pro stěžejní ovocný druh v ČR, jablka, odhaduje Ovocnářská unie letošní sklizeň na úrovni 22 % ve srovnání s předchozím 5letým průměrem (u hrušní 21 %, u višní a třešní dokonce 14 %, resp. 16 %). Vzniklá situace existenčně ohrožuje mnoho pěstitelů, kteří budou mít výrazný propad tržeb.

U pěstitelů jahod je poškozená plocha cca 120 hektarů, většina pěstitelů patří mezi menší pěstitele do výměry cca 4 hektarů. Míra poškození u jahod je 20 % až 100 %, zejména v závislosti na tom, zda byly porosty chráněny netkanou textilií. Předběžný odhad škod je cca 50,4 mil. Kč.

Dle vyjádření Svazu vinařů došlo k poškození 95 % vinic v Čechách, zatímco na Moravě se škody pohybují minimálně na úrovni 23 % snížení výnosu. Došlo tak k celkové úhrnné škodě na hroznech ve výši asi půl miliardy korun.

V sektoru okrasného školkařství je v letošním roce osázeno cca 1200 hektarů školek, mrazy postihly zhruba 1000 hektarů. Celkově je poškozeno 60 až 70 % sazenic, u některých druhů dřevin došlo ke 100% poškození. Škody u školkařů dle odhadů dosáhly až 1 miliardy korun. Přesný rozsah škod není momentálně možné zjistit, neboť lze očekávat, že část mrazem poškozených sazenic může regenerovat.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář