Hlavní město podpoří integraci cizinců v Praze

[[{“value”:”

Praha podpoří programy pro integraci cizinců a národnostních menšin. V programech je na nejrůznější aktivity na jejich podporu připravena dotace ve výši 19 795 000 Kč. Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila na tyto programy částku 16 070 000 Kč, zbylé dotace musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Přítomnost cizinců a národnostních menšin je realitou, na nás je hledat řešení pro jejich co nejschůdnější integraci a začlenění do většinové společnosti. Odsouhlasené programy jsou právě tou správnou cestou,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

„Mám radost, že Praha dnes odsouhlasila dotace na podporu aktivit integrujících cizince. Tyto dotace podporují širokou škálu projektů, od organizací poskytujících pomoc uprchlíkům z Ukrajiny až po ty, které pořádají programy pro děti s odlišným mateřským jazykem. Všechny tyto iniciativy také přispívají k rozmanitosti a porozumění mezi kulturami. Tvoříme tak otevřené a inkluzivní prostředí, ve kterém se každý cítí vítán a respektován,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro oblast kultury.

První program nese název Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024 a druhý Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024. Všechny akce v rámci obou programů budou neziskové, a to i při započtení veškerých uvažovaných příjmů jako jsou dotace, sponzorské dary či vstupné.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář