Evropský zákon o obnově přírody byl s konečnou platností schválen

Rada Evropské unie, složená ze zástupců členských států, schválila nařízení o obnově přírody. Byl to poslední krok nutný k tomu, aby tento zákon mohl začít platit.

Česká republika od začátku tento zákon podporovala, cesta ke konečnému schválení však nebyla vůbec jednoduchá. Poté, co evropské instituce dohodly kompromisní znění a zákon prošel evropským parlamentem, ukázalo se, že po změně názoru některých členských zemí nemá v Radě potřebnou většinu. Teprve díky změně postoje Rakouska získal zákon opět potřebnou podporu 20 zemí, které představují 66 % evropské populace.

Naplnění zákona, pokud k němu členské státy skutečně přistoupí odpovědně, může zvrátit neblahý trend poklesu biodiverzity v Evropě a napomoci k obnově krajiny ve velkém měřítku. A to jak řek a potoků, tak lesů i krajinných prvků na zemědělské půdě a ve městech a obcích.

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, k tomu řekl: „Schválení tzv. zákona o obnově přírody je skvělou zprávou pro přírodu i pro společnost. Bez obnovy přírody nemůžeme zvrátit alarmující úbytek biodiverzity nebo připravit naši společnost na dopady klimatické změny. I díky podpoře ministra Petra Hladíka může nyní Česko začít připravovat svůj národní plán, jak cílů zákona dosáhne co nejsmysluplněji a nejefektivněji. Naše lesy i zemědělská krajina to potřebují.“

Vlastimil Karlík, odborník na ochranu přírody ze spolku Arnika, k tomu dodává: „Zákon od počátku podporovala a sledovala evropská občanská společnost. Petici za jeho schválení podepsalo přes milion evropských občanů, podporu vyjádřilo přes 6000 vědců, více než 100 ekonomických subjektů a občanská sdružení z celé Evropy.”

Jan Freidinger, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace, uvádí: „Obnova a ochrana přírody je náš nejlepší spojenec v době klimatické krize. Pomůže všem, kteří již dnes čelí dopadům změn klimatu, od farmářů po lidi ve městech, které sužují vlny veder. Je proto těžko pochopitelné, že se z procesu přijímání stala doslova kovbojka a dlouho se zdálo, že zákon skončí pod stolem. Na druhou stranu je povzbuzující vidět, že existují politici, kteří zákon o obnově přírody uhájili i v nejkritičtějších chvílích a že mezi ně patří i ministr Petr Hladík.”

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, říká: „Schválení nařízení o obnově přírody je skutečně přelomové. Je to poprvé v historii, kdy se součástí právního řádu stává povinnost obnovovat přírodu. Evropa tímto rozhodnutím potvrzuje, že dokáže uvažovat v širších souvislostech a vidí dál, než za horizont jednoho volebního období. Přírodu potřebujeme všichni, abychom mohli dýchat, pít a jíst, ale i abychom si měli kde odpočinout nebo z čeho se radovat. Obnova přírody bude trvat desetiletí, ale právě proto je potřeba začít už dnes. Dnešní rozhodnutí je obrovským vítězstvím budoucích generací nad pohodlností těch současných.”

Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) upozorňuje, že přijaté výsledné znění legislativy k obnově přírody je sice daleko slabší, než původní návrh Evropské komise, ale je důležitým začátkem obnovy evropské přírody a krajiny: „Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na její přípravě, včetně našich českých reprezentantů, kteří odvedli velký kus práce zvláště při našem předsednictví v Radě EU i později.”

Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, České společnosti ornitologické, WWF, Arniky, Hnutí DUHA a STUŽ.

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář