ČEPS zprovoznila a začala používat nástroj CMM

Společnost ČEPS uvedla 24. 10. 2023 do trvalého provozu nástroj Capacity Management Module, který bude spravovat přeshraniční kapacitu pro výměnu regulační energie provozovatelů přenosových soustav v Evropě. Úspěšně se tak završilo téměř pětileté období příprav na tento důležitý milník na cestě k jednotnému evropskému trhu s elektřinou.

Všechny potřebné testy nástroje Capacity Management Module (CMM) dokončila ČEPS v polovině září 2023, počátkem října pak CMM technicky zprovoznila. V úterý 24. 10. 2023 byl nástroj uveden do kontinuálního provozu a poprvé posloužil cílovým uživatelům, tj. evropským platformám pro výměnu regulační energie TERRE, MARI, PICASSO a IGCC a prvním dvěma připojeným uživatelům z řad evropských provozovatelů přenosových soustav (PPS).

„Úspěšné zahájení provozu CMM umožňuje nejen dostát svým závazkům vůči evropským partnerům, ale odpovědností za CMM se dále posiluje význam a role ČEPS v budování jednotného evropského trhu s elektřinou,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod a dispečink.

CMM je centrální nástroj pro správu přeshraničních kapacit pro výměnu regulační energie pro všechny provozovatele a centrální platformy. ČEPS byla v roce 2021 pověřena implementací a provozem tohoto nástroje, a to do roku 2027 s možností obnovení mandátu. K zahájení implementace došlo v prosinci roku 2021 a navázalo na uzavření smlouvy o implementaci a provozu CMM, kterou ČEPS podepsala s 28 evropskými PPS sdruženými v evropské asociaci provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ENTSO-E).

V následujících měsících se ČEPS zaměří nejen na bezproblémový provoz a nasazení dalších funkcionalit, ale také na postupné připojování zbylých evropských PPS.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář